Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Mestre d'Educació Primària

Organització i metodologia docent

L'ensenyament s'organitza per semestres, excepte alguna assignatura anual, tal com s'especifica al pla d'estudis.

La planificació de les assignatures es mostra a l'apartat del pla d'estudis. És orientativa i per tant, susceptible de modificar-se a cada curs atenent a criteris estrictament acadèmics i docents.

La docència de l'ensenyament és de caràcter presencial. Combina diverses metodologies d'ensenyament i aprenentatge, que es poden consultar al pla docent de cada assignatura.

Cal tenir en compte que, segons les característiques singulars de determinades assignatures, l’assistència  a classe pot ser obligatòria per acollir-se a qualsevol modalitat d’avaluació.

Comparteix-ho: