Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Mestre d'Educació Primària

Horaris de classe

Curs 2023-2024

La Universitat de Barcelona us ofereix l'aplicació Chronos per facilitar-vos la confecció del vostres horaris i generar un fitxer ".ics" per afegir-lo al vostre calendari digital.  

L'aplicació Chronos en cap cas fa la matrícula o reserva places, tampoc aplica la normativa de permanència, els prerrequisits o controls específics del vostre ensenyament en el moment d'escollir les assignatures per confeccionar l'horari, és un complement a l'aplicació de matrícula.

Especificitats del teu ensenyament.

A la primera matrícula del curs tots els grups de les assignatures han de ser del mateix número, no es poden barrejar, excepte si matrículeu el 4rt curs o assignatures de diferents cursos..  

Grups de matí: grups que comencen pels números 1, 3 i 5
Grups de tarda: grups que comencen pels números 7 i 9

Els grups D1 i D2 pertanyen al doble itinerari de Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària

Avís: Encara que el programa Chronos detecti que hi ha solapament entre les Pràctiques 3 i les optatives de menció, aquestes optatives no tenen docència durant el període d'estada a les escoles.

Per consultar el professorat o l'idioma d'impartició, heu de clicar a l'icona que apareix al costat de cada assignatura a la pantalla de tria de grups.

Accés al programa Chronos  (trobareu les instruccions a la pàgina inicial de l'aplicació)

Consulta dels horaris de les assignatures sense el programa Chronos

Curs 2023

Curs 2022

Curs 2021

Curs 2020

Curs 2019

Curs 2018

 

 

 

Comparteix-ho: