Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Mestre d'Educació Primària

Plans docents

Relació d'assignatures 2023-2024

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Acció Tutorial: Relacions entre Escola, Família i Comunitat FB 1r semestre
2n semestre
6
Aprendre i Ensenyar amb Tecnologies Digitals OT 1r semestre 6
Aprenentatge Col·laboratiu en Xarxa OT 2n semestre 3
Aprenentatge i Ensenyament de les Ciències Naturals OB 1r semestre
2n semestre
6
Aspectes Culturals dels Països de Parla Anglesa OT 2n semestre 3
Atenció a l'Alumnat en Situació de Risc d'Exclusió Social OT 2n semestre 3
Biblioteca i Pla de Lectura a Primària OT 2n semestre 6
Biblioteconomia per a Mestres OT 1r semestre 6
Capacitats Perceptivomotrius i Expressió Corporal OT 1r semestre 6
Català i Castellà: Llengües en Contacte a l'Escola OT 2n semestre 6
Ciència Recreativa i Quotidiana a l'Escola OT 1r semestre 6
Comunicació Multimodal per a la Innovació Educativa OT 1r semestre 6
Condició Física i Salut OT 2n semestre 6
Conjunt Instrumental Escolar OT 2n semestre 3
Contes i Relats per Aprendre Anglès OT 2n semestre 3
Cultura Visual i Infància OT 1r semestre 6
Didàctica de la Geografia OB 2n semestre 6
Didàctica de la Història OB 1r semestre 6
Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil OB 1r semestre 6
Didàctica de la Llengua Anglesa OT 1r semestre 6
Didàctica de la Matemàtica I OB 1r semestre 6
Didàctica de la Matemàtica II OB 1r semestre 6
Didàctica de la Matèria, l'Energia i la Interacció OB 2n semestre 6
Didàctica de la Música OT 1r semestre 6
Didàctica de les Habilitats Comunicatives OB 2n semestre 6
Dinamització, Coordinació i Gestió de les TIC a l'Escola OT 2n semestre 3
Discapacitat, Desenvolupament i Aprenentatge OT 1r semestre 6
Disseny, Creació i Avaluació d'Activitats Mediades per la Tecnologia Digital OT 2n semestre 6
Educació de l'Oïda i Audicions Musicals OT 2n semestre 3
Educació, Escola i Atenció a la Diversitat OT 2n semestre 6
Educació Física a Primària OB 1r semestre 6
Educació Física Inclusiva OT 2n semestre 3
Educació Visual i Plàstica a Primària OB 1r semestre 6
Ensenyament de les Ciències fora de l'Aula: Sortides a la Natura i Visites OT 2n semestre 3
Espai i Volum OT 2n semestre 3
Expressió Musical a Primària OB 1r semestre 6
Geografia, Paisatge i Món Urbà OT 1r semestre 6
Gravat i Estampació OT 2n semestre 3
Habilitats Motrius, Joc i Iniciació Esportiva OT 1r semestre 6
Història de l'Art a l'Escola OT 2n semestre 3
Història i Patrimoni Històric i Artístic OT 2n semestre 6
Imatge Digital i Aprenentatge OT 2n semestre 6
Iniciació a la Didàctica de la Llengua i la Literatura OB 2n semestre 6
Iniciació als Esports Col·lectius OT 2n semestre 3
Instruments Musicals: Formació i Didàctica OT 2n semestre 3
Intervenció en les Dificultats de Comunicació, Lectura i Escriptura OT 2n semestre 3
Introducció a la Didàctica de la Llengua Anglesa OB 1r semestre
2n semestre
6
Joc Motor i Recreació OT 2n semestre 3
Joguines i altres Objectes OT 2n semestre 3
La Biblioteca per als Infants de 0 a 6 Anys OT 2n semestre 3
La Planificació Docent a l'Àrea de Llengua OB 1r semestre
2n semestre
6
La Veu i la Cançó: Formació i Didàctica OT 1r semestre 6
Lectura de la Imatge OT 1r semestre 6
Lingüística Aplicada a l'Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Estrangera OT 2n semestre 6
Literatura Catalana i Castellana Contemporànies OT 1r semestre 6
Llengua Anglesa: Nivell Avançat OT 1r semestre 6
Llengua Anglesa per a l'Ensenyament OB 2n semestre 6
Llengua Castellana per a l'Ensenyament FB 1r semestre 6
Llengua Catalana per a l'Ensenyament FB 1r semestre 6
Matemàtiques: Aspectes Quotidians i Recreatius OT 1r semestre 6
Matemàtiques per a Alumnes amb Necessitats Educatives Especials OT 2n semestre 6
Mesures i Suport Educatiu per a l'Alumnat amb Necessitats Específiques OT 1r semestre 6
Música i Moviment: Formació i Didàctica OT 2n semestre 6
Narrativa Gràfica: Àlbum, Còmic i Cinema OT 2n semestre 3
Natura i Medi Ambient OT 2n semestre 6
Nous Entorns i Recursos Digitals OT 2n semestre 3
Pedagogia i Didàctica de la Religió Catòlica a l'Escola OT 2n semestre 6
Planificació, Disseny i Avaluació de l'Aprenentatge i l'Activitat Docent FB 2n semestre 6
Pràctiques I PR 1r semestre 6
Pràctiques II PR 1r semestre
2n semestre
30
Pràctiques III (364936) PR 2n semestre 9
Pràctiques III (364937) PR 2n semestre 9
Pràctiques III (364938) PR 2n semestre 9
Pràctiques III (364939) PR 2n semestre 9
Pràctiques III (364940) PR 2n semestre 9
Pràctiques III (364941) PR 2n semestre 9
Pràctiques III (364942) PR 2n semestre 9
Pràctiques III (364943) PR 2n semestre 9
Processos Educatius i Pràctica Docent a l'Educació Primària FB 1r semestre 6
Projectes i Experiències en Escoles en Relació amb l'Atenció de la Diversitat OT 2n semestre 3
Pronunciació de la Llengua Anglesa OT 2n semestre 3
Psicologia de l'Educació a Primària FB Anual 12
Raonament i Activitat Matemàtica a Primària OB 2n semestre 6
Recerca i Innovació en la Pràctica Educativa OB 1r semestre 6
Relat Oral i Fons Documental OT 2n semestre 3
Sistema Educatiu i Organització Escolar FB 1r semestre 6
Sociologia de l'Educació: Canvis Socials, Educatius i Multiculturalitat FB 1r semestre 6
Tallers Creatius OT 1r semestre 6
Teoria i Pràctica de l'Escola Inclusiva FB 2n semestre 6
Treball Final de Grau TR 1r semestre
2n semestre
6
Comparteix-ho: