Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Mestre d'Educació Primària

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l’experiència professional que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte d’obtenir un títol oficial.

En cap cas no es poden reconèixer els crèdits corresponents al treball de fi de grau.

Més informació i procediment

RECONEIXEMENTS SEGONS PROCEDENCIA

CFGS TÈCNIC SUPERIOR D'ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

En virtut de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i la Universitat de Barcelona als titulats del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Animació d'Activitats Físiques i Esportives es reconeixen les següents assignatures:
 

Optatives:

399003 Reconeixement acadèmic de 6 crèdits (es deixaran de cursar 2 assignatures optatives de 3 crèdits de qualsevol menció)
363211 Iniciació als Esport Individuals de 3 crèdits -només en el cas de cursar la menció en educació física-      
363210 Iniciació als Esports Col·lectius de 3 crèdits -només en el cas de cursar la menció en educació física

 

Taula de Reconeixement aprovada pel Consell d'Estudis del Grau de Mestre d'Educació Primària en data 01/07/2022

Taula de Reconeixement aprovada pel Consell d'Estudis del Grau de Mestre d'Educació Primària en data 25/05/2022

Taula de Reconeixement aprovada pel Consell d'Estudis del Grau de Mestre d'Educació Primària en data 25/05/2022

Taula de Reconeixement aprovada pel Consell d'Estudis del Grau de Mestre d'Educació Primària en data 25/05/2022

Comparteix-ho: