Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Treball Social

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l’experiència professional que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte d’obtenir un títol oficial.

En cap cas no es poden reconèixer els crèdits corresponents al treball final de grau.

Més informació i procediment

RECONEIXEMENTS SEGONS PROCEDENCIA

CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN INTEGRACIÓ SOCIAL

En virtut de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i la Universitat de Barcelona als titulats del Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social es reconeixen les següents assignatures:

Formació Bàsica de primer curs:

360837 Antropologia Social de 6 crèdits
360789 Psicologia del desenvolupament humà de 6 crèdits

Optatives:
360653 Infància, Adolescència, Joventut i Treball Social de 6 crèdits
360751 Inclusió Social i Treball Social de 6 crèdits
360894 Treball Social i Salut de 6 crèdits

En virtut de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i la Universitat de Barcelona als titulats del Cicle Formatiu de Grau Superior en Animació Sociocultural es reconeixen les següents assignatures:

Formació Bàsica de primer curs:

360837 Antropologia Social de 6 crèdits
360789 Psicologia del desenvolupament humà de 6 crèdits

Formació Bàsica de segon curs:
360905 Pedagogia Socialde 6 crèdits

Optatives:
360751 Inclusió Social i Treball Social de 6 crèdits
360653 Infància, Adolescència, Joventut i Treball Social de 6 crèdits

 

En virtut de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i la Universitat de Barcelona als titulats del Cicle Formatiu de Grau Superior en Promoció d'Igualtat de Gènere es reconeixen les següents assignatures:

Formació Bàsica de primer curs:
360645 Comunicació i Documentació de 6 crèdits

Optatives:
360751 Inclusió Social i Treball Social de 6 crèdits
360653 Infància, Adolescència, Joventut i Treball Social de 6 crèdits

 

Taula de Reconeixement Aprovada en el Consell d’Estudis de Treball Social del 9 de Juliol de 2021

Taula de Reconeixement Aprovada en el Consell d’Estudis de Treball Social del 11 de Juliol de 2022

Taula de Reconeixement Aprovada en el Consell d’Estudis de Treball Social del 9 de Juliol de 2021

Taula de Reconeixement Aprovada en el Consell d’Estudis de Treball Social del 11 de Juliol de 2022

Comparteix-ho: