Infraestructura

La ULD està formada per 24 laboratoris distribuits per diferents parts de la facultat:

Edifici A

 • Laboratoris A-001 i A-002
 • Laboratori A-301 

 

Edifici B

 • Segona i tercera planta de l'edifici B esc-E
 • Laboratoris B-S01

Laboratoris segona planta

La segona planta està formada per 10 laboratoris repartits de la següent forma:

 • 2 zones comunes
 • 1 sala d'instrumentació
 • 1 sala de microscòpia
 • 6 laboratoris


La segona planta està destinada a pràctiques de caràcter biològic . Cada laboratori té aigua corrent i aigua desionitzada (tret de la sala de microscòpia), suro amb informacions de què s'ha de fer en cas d'accident, buit (tret de la sala de microscòpia), pissarres i elements de seguretat com mantes ignífugues, rentaulls, i farmacioles. Detectors de fums.

  Laboratoris segona planta fotos
  Laboratori B-201

  Cabina de flux laminar
  Sortides de gas
  Buit
  Heli
  Detectors de gas
  Vitrines de gasos mòbils

  Laboratoris segona planta fotos
  Despatx del PAS: B-202

  Laboratoris segona planta fotos
  Laboratori B-203

  Buit
  Heli

  Laboratoris segona planta fotos
  Zona comuna: laboratori B-204

  Autoclau
  Ultracentrífuga
  Buit
  Nevera
  Impressora

  Laboratoris segona planta fotos
  Laboratori B-205

  Cabines de flux laminar
  Armari de seguretat
  Heli
  Buit

  Laboratoris segona planta fotos
  Sala de microscopia: laboratori B-206

  Microscopi de fluorescència

  Alçada de les taules 70 cm.

  Laboratoris segona planta fotos
  Zona comuna: laboratori B-207

  Cabina de flux laminar
  Neveres
  Buit

  Laboratoris segona planta fotos
  Laboratori B-208

  Cabina de flux laminar
  Buit
  Sortides de gas
  Detector de gas

  Laboratoris segona planta fotos
  Laboratori B-209

  Buit
  Sortides de gas
  Detectors de gas
  Gasos: Aire, acetilè
  Cabina de flux laminar

  Laboratoris segona planta fotos
  Sala d'instrumentació:Laboratori B-210

  Gasos: Nitrogen, Heli, Hidrogen, Aire
  Detectors de gas
  Buit
  Armari de seguretat
  Cromatògraf de gasos
  HPLC
  Espectrofluorímetre

  Laboratoris segona planta fotos
  Laboratori B-211

  Cabina de Seguretat Biològica
  Sortides de gas
  Buit
  Detectors de gas
  Nitrogen

Laboratoris tercera planta

La tercera planta està formada per 9 laboratoris:

 • 3 Zones comunes
 • 6 laboratoris

 

Està destinada per la realització de pràctiques de caràcter més químic.La tercera planta té a cada laboratori aigua corrent i aigua desionitzada, suro amb informacions de què s'ha de fer en cas d'accident, buit, pissarres i elements de seguretat com mantes ignífugues, rentaulls, i farmacioles. Detectors de fums.

  Laboratoris tercera planta fotos
  Laboratori B-301

  Vitrina de gasos
  Armari de seguretat
  Nitrogen, Heli, Buit
  Detectors gas

   

  Laboratoris tercera planta fotos
  Despatx del PAS: laboratori B-302

  Laboratoris tercera planta fotos
  Laboratori B-303

  Vitrina de gasos
  Armari de seguretat
  Nitrogen, Heli, Buit
  Detectors gasos
  Aigua calenta

  Laboratoris tercera planta fotos
  Zona comuna: laboratori B-304

  Buit
  Nevera
  Impressora

  Laboratoris tercera planta fotos
  Laboratori B-305

  Vitrines de gasos
  Campana de revelat
  Detector de gas
  Bunsen
  Nitrogen, Heli, Buit
  4 piques per taula
  Aigua calenta

  Laboratoris tercera planta fotos
  Zona comuna: laboratori B-306

  Nevera
  Nevera de seguretat
  Buit

  Laboratoris tercera planta fotos
  Laboratori B307

  Vitrines de gasos
  4 piques per taula
  Nitrogen, Heli, Buit
  Armaris de seguretat
  Armari d'àcids i bases
  Sortides de gas
  Detector de gas
  Aigua calenta
   

  Laboratoris tercera planta fotos
  Laboratori B-308

  Nitrogen, Heli, Buit
  Armari de seguretat
  Vitrina de gasos
  Sortides de gas
  Detector de gas

  Laboratoris tercera planta fotos
  Zona comuna: laboratori B-309

  Neveres
  Buit

  Laboratoris tercera planta fotos
  Laboratori B-310

  Vitrines de gasos
  Nitrogen, Heli, Buit
  Armari de seguretat
  6 piques per taula

  Laboratoris tercera planta fotos
  Laboratori B-S01

  Vitrines de gasos
  Nevera de seguretat
  Dutxa d'emergència
  Sortides de gas
  Armari de seguretat
  Detector de gas

  Laboratoris tercera planta fotos
  Laboratori A-001

  Autoclau
  Estufa de cultius
  Armari de seguretat
  Nevera
  Sortides de gas
  1 Mànega
  Detector de gas

  Laboratoris tercera planta fotos
  Laboratori A-002

  Vitrines de gasos
  Cabina de seguretat biològica
  Autoclau
  Sortides de gas
  Detector de gas

  Laboratoris tercera planta fotos
  Laboratori A-301

  Vitrines de gasos
  Sortides de gas
  2 dutxes d'emergència
  Detector de gas

Comparteix-ho: