Missió, visió i estratègia

Missió
Gestionar els laboratoris per a la realització de la docència pràctica simulant un entorn de bones pràctiques que proporcioni als estudiants coneixements transversals addicionals.

Visió
Ser percebuts per la comunitat universitària i corporacions professionals com a un referent en l'àmbit de la formació pràctica integrada en qualitat, seguretat, salut i medi ambient dels graduats i postgraduats, que els faci més competents i que els faciliti l'accés al món professional, així com contribuir que la facultat sigui capdavantera en l'excel·lència de la docència pràctica en el procés d'ensenyament- aprenentatge.

Estratègia
L'estratègia de la ULD és mantenir i millorar el sistema de gestió de la qualitat total implantat a la unitat per tal de crear un entorn de qualitat que satisfaci els requeriments de la societat actual. La ULD vetllarà per millorar la dotació i el manteniment de les infraestructures i de l'equipament així com la documentació corresponent per a les activitats desenvolupades als laboratoris docents. La ULD també vetllarà per disposar del personal necessari i de la seva formació adequada com a agents facilitadors de l'estratègia. La ULD establirà aliances que li atorguin un valor afegit a la seva activitat.

Comparteix-ho: