Universitat de Barcelona

Grau en Comunicació i Indústries Culturals

Pla d'acció tutorial

Responsable

Alba Guimerà
albaguimera@ub.edu

La secció de Comunicació ofereix un servei de tutories que està a disposició dels estudiants al llarg dels estudis de grau. Aquest servei té l'objectiu d'orientar-los i ajudar-los a resoldre els dubtes que se'ls plantegen durant la seva formació.

1. Ajudar els estudiants, al començament dels estudis, a integrar-se en el món universitari.

2. Orientar els estudiants en el seu itinerari curricular i, al final dels estudis, orientar-los amb vista als estudis posteriors i a la inserció al món laboral.

3. Detectar i donar resposta els problemes amb què es puguin trobar al llarg de la seva formació.

  • 1r curs: tutoria i sessió col.lectiva de presentació

Un cop iniciades les classes, es fa una sessió inicial col.lectiva adreçada als estudiants de primer curs del grau de Comunicació i Indústries Culturals. Aquesta sessió té els objectius següents:

  1. Donar la benvinguda als estudiants, tot facilitant l'acollida al centre.
  2. Informar-los del funcionament del Departament.
  3. Orientar-los i aconsellar-los sobre la manera d'encarar els estudis.
  4. Donar a conèixer els protocols de funcionament de la secció, i els mecanismes informatius i comunicatius que aquesta, com també el  Departament i la Facultat, posen a la seva disposició.
  5. Presentar les persones que es fan càrrec de les tutories durant els diferents cursos, tot facilitant les seves dades de contacte. A partir d'aquesta sessió inicial, els estudiants poden adreçar-se als tutors/es sempre que vulguin rebre assessorament o hagin de resoldre algun problema relacionat amb els seus estudis.
  • 2n curs - 3r curs: novembre
  1. Informar als estudiants sobre les possibilitats de mobilitat, programes d'intercanvi nacionals i internacionals (Seneca/SICUE, Erasmus, etc.). 
  2. Informar als estudiants sobre la convocatòria de beques de col·laboració amb els departaments.
  • 4t curs: abril

Als estudiants de quart se'ls ofereix una sessió sobre aquells serveis relacionats amb l'ocupabilitat que ofereix la Facultat, així com també orientació sobre les possibles sortides i oportunitats professionals i formatives (Màsters i Postgraus del Departament) que convé que coneguin.

Pla Marc d'Acció Tutorial per als graus de la Facultat de Filologia i Comunicació

Comparteix-ho: