Instruccions d'automatrícula (assignació de dia i hora)

Avís important: 

Si en el moment d’introduir les assignatures que voleu matricular, el programa  detecta incompliment de la normativa de permanència, us presentarà en pantalla una llista dels errors i us tornarà a la pantalla de selecció d’assignatures, on podreu fer els canvis que siguin necessaris. Aquest procés es repetirà fins que la vostra matrícula sigui correcta i compleixi els requisits de permanència aplicables. Només llavors podreu confirmar-la i imprimir el rebut corresponent.
 

Podeu accedir a l’automatrícula a partir del dia i l’hora assignats.
 

  • Com accedir-hi

1. Connecteu-vos a MónUB. Això us condueix a l'enllaç Automatrícula.

2. Activeu l'opció Iniciar automatrícula.

3. Escriviu l'identificador, que apareix al full de matrícula del curs passat, i la contrasenya. Si teniu problemes amb aquests codis, consulteu l'ajuda del Món UB (Com accedir a la intranet del Món UB).

  • Si heu fet prematrícula, la trobareu carregada al vostre expedient. En relació a la prematrícula que vau fer:

- Es poden treure assignatures.
- Es poden afegir assignatures, sempre que hi hagi plaça.
- Es poden fer canvis de grup, sempre que hi hagi plaça, via online i dintre dels períodes establerts al calendari de matrícula.

  • El programa d'automatrícula permet matricular els crèdits reconeguts o convalidats en cas que l'alumne hagi rebut la resolució corresponent de la Cap d'Estudis. 

 

  • Les Matrícules d'Honor constaran directament a l'automatrícula, i automàticament s'efectuarà el descompte corresponent.

 

  • Podeu aplicar a la vostra automatrícula el dret a reducció o exempció en els preus de matrícula, com a titulars del carnet de família nombrosa o per formar part dels col·lectius especials tenint present que haureu de portar els documents justificatius a la Secretaria, abans del dia 30 d’octubre.

 

  • Sol·licitants de la Beca General i la Beca Equitat: heu de sol·licitar la Beca General i la Beca Equitat sempre  abans de fer l'automatrícula. D'aquesta manera, la vostra automatrícula tindrà present la vostra condició provisional de becari i aquesta es reflectirà en el rebut corresponent.

 

  • Tràmits que NO es poden fer a través d'automatrícula:

- No es poden matricular assignatures Erasmus, SICUE, ni de qualsevol altre programa de mobilitat. Aquestes matrícules es fan per finestreta de Secretaria, segons el calendari de matrícula

- Els alumnes que pugueu i vulgueu sol·licitar convocatòria extraordinària de final de carrera, haureu de fer-ho en els terminis corresponents. Consulteu el calendari de matrícula