Acreditació de llengua estrangera als estudis de grau

La Universitat de Barcelona està compromesa amb el plurilingüisme individual i el multilingüisme de la institució. Les competències lingüístiques en una tercera llengua (alemany, anglès, francès o italià) són cada cop més un factor que enriqueix les relacions personals i professionals i que, alhora, millora la perspectiva professional i de mobilitat.

 

La normativa que estableix que els estudiants que van iniciar estudis universitaris de grau el curs 2018-2019 en una universitat catalana han d’acreditar un nivell B2 d’una de les quatre llengües estrangeres de les PAU en acabar els estudis, s’hauria de començar a aplicar enguany (2020-2021) als estudiants que finalitzen els estudis en un grau de tres anys, i el curs vinent (2021-2022), als que ho fan en un grau de quatre anys.

 

Es tracta d’una norma, impulsada el 2014 i modificada el 2018, que afecta els estudiants de totes les universitats catalanes, no sols els de la UB. En aquest sentit, el seguiment i els mitjans implementats per les diverses universitats han estat molt diversos. Davant d’aquesta situació, el passat 26 de març de 2021 la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), integrada pels rectors de totes les universitats, va aprovar un acord segons el qual se sol·licitava al Govern de la Generalitat que instés el Parlament de Catalunya a substituir l’actual regulació per una de més flexible i adaptable a les possibilitats i necessitats de cada universitat, d’acord amb la seva autonomia universitària.

 

En les actuals circumstàncies, segons es recull en l’acord aprovat per la Junta del CIC, les universitats catalanes han optat per no exigir als estudiants l’acompliment de la norma esmentada. A l’espera, doncs, que el Parlament de Catalunya prengui una determinació sobre aquesta qüestió, no es demanarà l’acreditació del nivell B2 d’una tercera llengua en acabar els estudis.

 

La UB posa al vostre abast un seguit de recursos per facilitar-vos l’assoliment i l’acreditació d’aquesta competència en finalitzar la vostra etapa a la Universitat.

 1. La ruta cap al B2 a partir de recursos d’autoaprenentatge gratuïts.
 2. La ruta cap al B2 a partir de l’àmplia oferta de cursos de l’Escola d’Idiomes Moderns.
 3. La combinació de les dues opcions anteriors.
 4. La sol·licitud d’ajuts tant a través del programa Parla3 com a través del programa propi BKUB.

Per acreditar els vostres coneixements d’una llengua, teniu tres opcions:

 

En aquest últim cas, haureu de presentar el certificat original a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat. Aquest certificat:

 

 • S’incorporarà al vostre expedient acadèmic.
 • S’incorporarà a tots els certificats que demaneu.
 • Constarà al suplement europeu al títol (SET)

 

Relacionem els certificats i títols acreditatius reconeguts:

 • Alemany
 • Anglès
 • Francès
 • Italià
 • Escoles i centres d'altres països

 

 

Per a més informació, contacta amb la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat: secretariafilosofia@ub.edu
Comparteix-ho: