Convocatòria extraordinària de final d’estudis

La matrícula d’una assignatura dels ensenyaments de Grau de l’espai europeu d’educació superior dona dret a una convocatòria d’avaluació, ja sigui com a finalització de l’avaluació continuada o de l'avaluació única.

Malgrat el que s’estableix en el paràgraf anterior, l’alumnat al qual, en matricular-se a l’inici del curs acadèmic els hi resti un màxim d’un 10% dels crèdits corresponents per finalitzar l’ensenyament, tindran dret a una convocatòria extraordinària de final d’estudis, amb el benentès que només tindran dret a la docència corresponent en el semestre en que s’imparteixi l’assignatura. Per poder tenir dret a la convocatòria extraordinària caldrà matricular‐se en el curs de tots els crèdits restants per finalitzar l’ensenyament.

Per tant, l’alumnat que reuneixi les condicions esmentades, tindrà dret a dues convocatòries en el curs acadèmic matriculat.

  1. Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l'avaluació i qualificació dels aprenentatges 
  2. Normativa reguladora de l'avaluació i qualificació dels aprenentatges

Per a les assignatures del 1r semestre: la convocatòria oficial d' examen és al gener i la convocatòria extraordinària al juny, dins del mateix curs acadèmic.

Heu d' inscriure l' assignatura fent l' automatrícula dins del període de matrícula ordinària i posteriorment, entre l’1 de febrer i el 30 de març de 2024, haureu de fer la sol·licitud a través del següent formulari.

Per a les assignatures de segon semestre: la convocatòria oficial d' examen és al juny i la convocatòria extraordinària al gener.

Heu de matricular aquestes assignatures el dia i hora que teniu assignat a l’automatrícula i posteriorment, entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre de 2023, haureu de fer la sol·licitud  a través del següent formulari.

Comparteix-ho: