Avaluació única

L’avaluació única es reconeix com un dret de l'estudiant que, en exercir-lo, renuncia a l'avaluació continuada. En cas d'acollir-se a l'avaluació única, aquesta decisió ha de constar per escrit. Podreu fer la petició a través de la sol·licitud per acollir-se a l'avaluació única, en el termini fixat al pla docent de l’assignatura.

Tal i com s’especifica dins d’aquest imprès, haureu de lliurar-ne dues còpies al professor o professora -en el termini fixat al pla docent-, una de les quals us la tornaran signada perquè en tingueu constància fefaent.

 

  • Més informació: 
  1. Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges.
  2. Normativa reguladora de l'avaluació i qualificació dels aprenentatges
Comparteix-ho: