Estades internacionals

Per tal de poder realitzar l'estada internacional associada a la menció internacional, s'ha de demanar autorització a la Comissió Acadèmica de Física mitjançant un escrit signat per l'estudiant i el director on es justifiqui l'estada i una carta d'acceptació signada pel responsable del centre d'acollida. No hi ha format específic per aquest dos documents. Aquest escrit s'haurà d'adreçar a doctorat.facultat.fisica@ub.edu

Para poder realizar la estancia internacional asociada a la mención internacional, se debe pedir autorización a la Comisión Académica de Física mediante escrito firmado por el estudiante y el director donde se justifique la estancia y una carta de aceptación firmada por el responsable del centro de acogida. No hay formato específico para estos dos documentos. Este escrito se tendrá que enviar por correo electrónico a doctorat.facultat.fisica@ub.edu

To carry out the international stay associated with the international mention, authorization must be requested from the Physics Academic Committee by means of a letter signed by the student and the director, explaining the reasons for the stay, and a letter of acceptance signed by the head of the host center. There is no format for these two documents. Send this document to doctorat.facultat.fisica@ub.edu

 

 

 

Comparteix-ho: