Títol de doctor/a - Premis Extraordinaris de Doctorat

 

Títol de Doctor/a

Una vegada has llegit la tesi i s’ha fet l’escrutini de la votació del tribunal, la Secretaria de la Facultat on has llegit la tesi et farà arribar l'enllaç de pagament del títol de doctor.

 

Premis Extraordinaris

Cada any s’atorguen premis extraordinaris entre les tesis que obtenen millor qualificació.

Les persones que han defensat la tesi no han de presentar sol·licitud de participació. 

Aquests premis són proposats per la Comissió de Doctorat de cada Facultat i són aprovats pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona.

Les acreditacions per a les persones que obtenen el premi es lliuren durant una cerimònia oficial.

 

Més informació de títols de doctor/a i premis extraordinaris

https://www.ub.edu/escoladoctorat/ca/titol-de-doctor/expedicio-del-titol-de-doctor

 

Comparteix-ho: