Matrícula

 1. Abans del període de matrícula, heu de demanar l'accés i l'admissió en el termini establert.
   
 2. Un cop tingueu resolt l'admissió i accés heu de fer la matrícula mitjançant l'aplicació de l'Escola de Doctorat: https://seu.ub.edu/public/mostrar/catalegTramits
   
 3. Si és la primera vegada que et matricules a la UB, t'has de crear l'identificador i contrasenya: http://www.ub.edu/monub/ajuda/
   
Per finalitzar el tràmit de matrícula, els estudiants han de portar a la SED de Física el document de compromís, (versió castellà), (English) emplenat i amb les signatures originals (totes signatures digitals vàlides o totes signatures a mà) de totes les persones implicades.

 

 1. Per poder realitzar la matrícula de segon any s'ha d'haver presentat el Pla de Recerca a la Comissió Acadèmica del programa, i haver obtingut l'acceptació del mateix, durant el curs acadèmic en el qual s'ha formatitzat l'admissió al programa (matrícula de tutela acadèmica) (Art. 33 de la NORMATIVA REGULADORA DEL DOCTORAT A L’EMPARA DE L’RD 99/2011) .
   
 2. Per poder realitzar la matrícula de tercer any i posteriors s'ha d'haver obtingut en el curs acadèmic previ l'avaluació positiva, per part de la Comissió Acadèmica Corresponent, dels avenços produïts en el Pla de Recerca (Art. 34 de la NORMATIVA REGULADORA DEL DOCTORAT A L’EMPARA DE L’RD 99/2011.
 1. Els doctorands amb baixa temporal al curs anterior al de matrícula.
 2. Els doctorands que els hi consta a l'expedient del programa de doctorat un nou curs d'inici o baixa temporal.

  En tots aquests casos s'ha de portar la documentació que acrediti cada circumstància.
   

La matrícula presencial es realitzarà a la SED de Física (cita prèvia) dins el termini establert. Haureu de portar la sol.licitud de matrícula emplenada.

En cas de canvi de línia de recerca, de director o tutor, s'haurà de formalitzar i signar aquest document de compromís, (versió castellà), (English)

Comparteix-ho: