Matrícula

Consulteu el calendari de tràmits acadèmics

 

Període de matricula

La matricula es realitzarà del 01/10/2023 al 30/11/2023

 1. Abans del període de matrícula, heu de demanar l'accés i l'admissió en el termini establert.
   
 2. Un cop tingueu resolt l'admissió i accés heu de fer la matrícula mitjançant l'aplicació de l'Escola de Doctorat: https://seu.ub.edu/public/mostrar/catalegTramits
   
 3. Si és la primera vegada que et matricules a la UB, t'has de crear l'identificador i contrasenya: http://www.ub.edu/monub/ajuda/
   
Per finalitzar el tràmit de matrícula, els estudiants d'enviar a la SED de Física <doctorat.facultat.fisica@ub.edu> el document de compromís, (versió castellà), (English) emplenat i amb totes les signatures digitals (o bé l'hauran de portar a la SED amb totes les signatures signatures a mà) de totes les persones implicades.

 

 1. Per poder realitzar la matrícula de segon any s'ha d'haver presentat el Pla de Recerca a la Comissió Acadèmica del programa, i haver obtingut l'acceptació del mateix, durant el curs acadèmic en el qual s'ha formatitzat l'admissió al programa (matrícula de tutela acadèmica) (Art. 33 de la NORMATIVA REGULADORA DEL DOCTORAT A L’EMPARA DE L’RD 99/2011) .
   
 2. Per poder realitzar la matrícula de tercer any i posteriors s'ha d'haver obtingut en el curs acadèmic previ l'avaluació positiva, per part de la Comissió Acadèmica Corresponent, dels avenços produïts en el Pla de Recerca (Art. 34 de la NORMATIVA REGULADORA DEL DOCTORAT A L’EMPARA DE L’RD 99/2011.)
 1. Els doctorands amb baixa temporal al curs anterior al de matrícula.
 2. Els doctorands que els hi consta a l'expedient del programa de doctorat un nou curs d'inici o baixa temporal.

  En tots aquests casos s'ha de portar la documentació que acrediti cada circumstància.
 3.  

En cas de canvi de línia de recerca, de director o tutor, s'haurà de formalitzar i signar aquest document de compromís, (versió castellà), (English)

Comparteix-ho: