Dipòsit

Finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral el doctorand ha de sol·licitar a la Comissió Acadèmica del programa l'autorització per dipositar-la. Aquesta sol·licitud es pot presentar sempre que el pla de recerca hagi obtingut dos informes positius consecutius de seguiment i avaluació anual (Art. 33 de la Normativa reguladora del doctorat a la UB).

Per tal de no haver de fer la matrícula del curs següent s'haurà de sol·licitar el dipòsit de la tesi abans de l'1 d'octubre.

Terminis que cal tenir en compte des del moment del dipòsit fins a la data de defensa
No es poden assegurar de cap manera uns terminis més curts.
 

 1. Normativa pròpia de la Facultat de Física.
 2. Tesis dipositades i properes lectures previstes.
 3. Comissions previstes properament.

Impresos per al dipòsit de tesi


 •  
  1. Portada: s'ha de fer en català o castellà o en l'idioma en què s'hagi redactat la tesi. La part estètica és lliure.
   1. Ha de ser el títol aprovat oficialment per la comissió del programa del doctorat.
   2. Opcional.
     
  2. Primera pàgina: s'ha de fer en català o castellà. Ha d'estar signada per l'autor de la tesi (en el cas del programa de Biomedicina és obligatori que estigui també signada pel director i pel tutor).
   1. Opcional. En cas de posar-se, s'ha de posar exactament com al model (es pot traduir al castellà).
   2.  Programa de doctorat de Biomedicina, Enginyeria i Ciències Aplicades, Física, Nanociències
   3. En cas de coincidir amb la figura del director, es pot posar director/a i tutor/a: Dr./a. (nom)
   4. En el cas del programa de Biomedicina. Opcional per a la resta de programes de doctorat
Comparteix-ho: