Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Organització i metodologia docent

El Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museolgia és un màster oficial de 90 crèdits i amb la possibilitat de realitzar-lo amb una dedicació a temps complet que serien dos anys o bé a temps parcial en tres cursos. En tot cas és un màster de tipus presencial amb sessions teòriques i pràctiques.

La llengua vehicular del màster és el català tot i que també hi ha classes en castellà i anglès. Les classes s’imparteixen a les aules de la Facultat de Geografia i Història i també es realitzen seminaris, xerrades i  visites a institucions.

És un màster que té les classes programades per les tardes de 16h a 20h de dilluns a divendres i algun divendres al matí opcional. La dedicació completa implicaria que el primer curs fossin unes 16 hores de classe presencial, més tutories orientatives, pràctiques i treball autònom.

El segon any és quan es realitzen les pràctiques en un museu, institució patrimonial o bé una empresa del sector a Catalunya, Espanya o bé a altres països. També és quan es realitza el treball final de màster que pot ser o bé un projecte professional o bé un treball de recerca enfocat a la investigació posterior en un doctorat.

Cada curs s’accepta un màxim de 40 alumnes de diferents procedències geogràfiques i acadèmiques per així garantir la interdisciplinarietat del màster.

Per més informació recomanem consultar els plans docents pertinents a cada assignatura.
 

Comparteix-ho: