Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Horaris de classe

Segons la programació horaria pel curs 2022-2023 està prevista la docència teòrico-pràctica de dilluns a dijous de forma presencial i els divendres destinats a seminaris i sortides de camp, sempre que la situació epidemiològica ho permeti.

Per al segon any no hi ha horari de classes (únicament pràctiques i Treball Final de Màster).

Tanmateix, el Màster es pot cursar en dos o tres anys. 

 

 

Comparteix-ho: