Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits consisteix a incorporar en l’expedient d’un ensenyament oficial crèdits que computen obtinguts prèviament, mitjançant la formació o l’experiència professional.

Per poder obtenir el reconeixement cal:

  1. Posar-se d'acord amb el coordinador del Màster per comprovar les possibilitats de reconeixement.
  2. Demanar un certificat acadèmic de l'ensenyament cursat prèviament.
  3. Demanar els programes de les assignatures a convalidar, amb el segell oficial.
  4. Presentar aquesta documentació a secretaria seguint les instruccions de la seva pàgina de tràmits.

El nombre de crèdits a convalidar és limitat a un 15 % del total del crèdits (és a dir, un màxim de 13 crèdits en el cas del Màster.

Això es regula en les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments oficials de màster universitari de la Universitat de Barcelona, aprovades per Consell de Govern de 7 de febrer de 2012)

Comparteix-ho: