Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Treball final de màster

Projecte professional

L'objectiu del treball consisteix en l'elaboració d'un projecte d'un museu, d'una institució patrimonial o d'un conjunt patrimonial. El treball haurà de ser elaborat al llarg del curs sota la direcció d'un professor tutor. Haurà d'intentar posar en pràctica els principals elements teòrics o pràctics que aniran donant-se en les matèries del curs.  Es tracta, doncs, d'un treball de caire general, encara que en funció de cada treball podrà incidir més o menys en alguns temes més específics. No és un treball teòric ni de documentació: caldrà tenir en compte la bibliografia que es va donant, però el projecte haurà de ser de caire aplicat.

El treball serà presentat i defensat al final del curs davant d’un tribunal, on també es presentarà la memòria de pràctiques. L’avaluació del mateix determinarà l’avaluació no només de l’assignatura, sinó també permetrà l’avaluació global del Màster. No es podrà matricular i realitzar el treball sense haver-se matriculat o superat totes les assignatures.

Treball de recerca

El treball de recerca consisteix en la presentació una iniciació a la recerca sobre una temàtica relacionada amb el patrimoni cultural. Els treballs consten d’una introducció teòrica i d’una part empírica a través de la recerca de camp aplicant tècniques qualitatives i quantitatives.

El treball serà presentat i defensat al final del curs davant d’un tribunal. L’avaluació del mateix determinarà l’avaluació no només de l’assignatura, sinó també permetrà l’avaluació global del Màster. No es podrà matricular i realitzar el treball sense haver matriculat o superat totes les assignatures.
 

Normativa Treball Final de Màster de la Facultat de geografia i Història

Comparteix-ho: