Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Mobilitat

El màster té convenis amb universitats de França, Itàlia i Gran Bretanya. Per a més informació sobre els programes Erasmus, vegeu el següent enllaç.

1. Mobilitat d'alumnes del màster que volen fer estades a l'estranger
És possible fer una estada a l'estranger durant el màster, tot i que la durada del programa no ho fa aconsellable.
 

2. Estades de pràctiques
Es possible fer una estada en pràctiques a l'estranger, ja sigui a través de convenis amb pràctiques o, a través de programes específics de pràctiques:

  • Europa: el programa Erasmus Placement, un programa d'intercanvi pel qual els alumnes de màster poden fer una estada de pràctiques en una institució patrimonial.
  • Altres països: es pot optar pel programa Vulcanos (Japó) o el programa Experiència Internacional Canadà.

3. Mobilitat de professorat
El professorat participa en programes de mobilitat com Erasmus de professorat, o els programes de mobilitat del Ministerio de Educación.

4.Mobilitat d'alumnat estranger
És possible fer una estada temporal participant en algunes assignatures del màster. Per a més informació,vegeu el següent enllaç.

També és possible fer una estada de recerca, participant en algunes assignatures del màster. Per a més informació, vegeu el següent enllaç.

Web de l’Oficina de Mobilitat i relacions Internacionals
Comparteix-ho: