Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Accions de suport i d'orientació

Preguntes més freqüents respecte a màsters universitaris.

Serveis i recursos lingüístics per estudiants per informar-se sobre les llengües a la UB i formar-se, per la redacció de treballs acadèmics i per a la’acollida de l’alumnat internacional i la promoció del català.
 

UBterm. Portal per a la consulta i resolució de dubtes terminológics. Diccionaris, bases de dades, eines per a la redacció…

Borsa d’Intercanvi lingüístic. Posa en contacte estudiants que volen practicar llengües. Aquests estudiants, en grups o per parelles, es troben periòdicament pe conversar i fer altres activitats relacionades amb les llengües i cultures de les persones que hi participen.

INTERCAT. Plataforma que ofereix eines perquè els estudiants internacionals aprenguin català.

Comparteix-ho: