Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Planificació Territorial i Gestió Ambiental

Plans docents

Relació d'assignatures 2023-2024

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Avaluació, Gestió Ambiental i Paisatge
Agricultura, Medi Ambient i Desenvolupament OT 2n semestre 5
Canvi i Variabilitat Climàtica OT 1r semestre 5
Dinàmiques Demogràfiques i Migratòries Urbanes OT 1r semestre 5
Espai Social de la Ciutat OT 2n semestre 5
Gestió Ambiental OB 1r semestre 5
Gestió Local OT 1r semestre 5
Itineraris Turístics i Desenvolupament Local OT 1r semestre 5
Patrimoni Urbà OT 2n semestre 5
Planejament i Gestió dels Espais Urbans OB 1r semestre 5
Planejament i Política de l'Habitatge OT 1r semestre 5
Planificació i Desenvolupament Territorial OB 1r semestre 5
Planificació i Gestió Forestal OT 1r semestre 5
Pràctiques Externes OT 2n semestre 5
Riscos Naturals OT 2n semestre 5
Sistemes Naturals de Muntanya: Analisi i Gestió OT 2n semestre 5
Treball de Camp OT 2n semestre 5
Treball Final de Màster OB 1r semestre
2n semestre
15
Turisme en el Desenvolupament Local i Regional OT 1r semestre 5
Especialitat: Dinàmiques Urbanes i Planejament Urbà
Agricultura, Medi Ambient i Desenvolupament OT 2n semestre 5
Canvi i Variabilitat Climàtica OT 1r semestre 5
Dinàmiques Demogràfiques i Migratòries Urbanes OT 1r semestre 5
Espai Social de la Ciutat OT 2n semestre 5
Gestió Ambiental OB 1r semestre 5
Gestió Local OT 1r semestre 5
Itineraris Turístics i Desenvolupament Local OT 1r semestre 5
Patrimoni Urbà OT 2n semestre 5
Planejament i Gestió dels Espais Urbans OB 1r semestre 5
Planejament i Política de l'Habitatge OT 1r semestre 5
Planificació i Desenvolupament Territorial OB 1r semestre 5
Planificació i Gestió Forestal OT 1r semestre 5
Pràctiques Externes OT 2n semestre 5
Riscos Naturals OT 2n semestre 5
Sistemes Naturals de Muntanya: Analisi i Gestió OT 2n semestre 5
Treball de Camp OT 2n semestre 5
Treball Final de Màster OB 1r semestre
2n semestre
15
Turisme en el Desenvolupament Local i Regional OT 1r semestre 5
Especialitat: Itinerari Lliure
Agricultura, Medi Ambient i Desenvolupament OT 2n semestre 5
Canvi i Variabilitat Climàtica OT 1r semestre 5
Dinàmiques Demogràfiques i Migratòries Urbanes OT 1r semestre 5
Espai Social de la Ciutat OT 2n semestre 5
Gestió Ambiental OB 1r semestre 5
Gestió Local OT 1r semestre 5
Itineraris Turístics i Desenvolupament Local OT 1r semestre 5
Patrimoni Urbà OT 2n semestre 5
Planejament i Gestió dels Espais Urbans OB 1r semestre 5
Planejament i Política de l'Habitatge OT 1r semestre 5
Planificació i Desenvolupament Territorial OB 1r semestre 5
Planificació i Gestió Forestal OT 1r semestre 5
Pràctiques Externes OT 2n semestre 5
Riscos Naturals OT 2n semestre 5
Sistemes Naturals de Muntanya: Analisi i Gestió OT 2n semestre 5
Treball de Camp OT 2n semestre 5
Treball Final de Màster OB 1r semestre
2n semestre
15
Turisme en el Desenvolupament Local i Regional OT 1r semestre 5
Especialitat: Planificació del Desenvolupament Local i Regional
Agricultura, Medi Ambient i Desenvolupament OT 2n semestre 5
Canvi i Variabilitat Climàtica OT 1r semestre 5
Dinàmiques Demogràfiques i Migratòries Urbanes OT 1r semestre 5
Espai Social de la Ciutat OT 2n semestre 5
Gestió Ambiental OB 1r semestre 5
Gestió Local OT 1r semestre 5
Itineraris Turístics i Desenvolupament Local OT 1r semestre 5
Patrimoni Urbà OT 2n semestre 5
Planejament i Gestió dels Espais Urbans OB 1r semestre 5
Planejament i Política de l'Habitatge OT 1r semestre 5
Planificació i Desenvolupament Territorial OB 1r semestre 5
Planificació i Gestió Forestal OT 1r semestre 5
Pràctiques Externes OT 2n semestre 5
Riscos Naturals OT 2n semestre 5
Sistemes Naturals de Muntanya: Analisi i Gestió OT 2n semestre 5
Treball de Camp OT 2n semestre 5
Treball Final de Màster OB 1r semestre
2n semestre
15
Turisme en el Desenvolupament Local i Regional OT 1r semestre 5
Comparteix-ho: