Tesi

La ley contra la costumbre. Segregación, asimilación jurídica y castigo en la Guinea española bajo el franquismo (1936-1959)

Doctoranda: Celeste Muñoz Martinez
Tesis | 13-07-2020

  • Direcció: Dr. Manel Risques Corbella Dr. Alberto López Bargados
  • Programa: HDK17 Societat i Cultura: Història, Antropologia, Art i Patrimoni
  • Horari i lloc: 11h - Sala Jane Addams

Qualsevol persona interessada en participar a l’acte de defensa publica telemàtica ho haurà de sol·licitar mitjançant correu electrònic tramès al president de la Comissió de Doctorat de la Facultat (jaumecarbonell@ub.edu) amb una antelació mínima de 48 hores.