Organització i professorat

Coordinació

El programa de doctorat d’Informació i Comunicació està format per una sèrie d’investigadors que pertanyen a les universitats signants del conveni en què s’empara (Universitat de Barcelona i la Universitat de Saragossa) i altres professors col·laboradors.

Dels professors col·laboradors, els uns pertanyen a una sèrie d’universitats estrangeres de prestigi (Escola Superior de Munic (Alemanya), Universitat Robert Gordon (Escòcia), Universitat de Parma (Itàlia), Universitat La Sapienza de Roma (Itàlia) i Universitat Federal de Santa Catarina (Brasil), i els altres a la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de València i la Universitat Pompeu Fabra.

Coordinador del programa:
Dr. Mario Pérez-Montoro Gutiérrez
perez-montoro@ub.edu

Coordinador del programa de la Universitat de Barcelona:
Dr. Mario Pérez-Montoro Gutiérrez
perez-montoro@ub.edu

Coordinadora del programa de la Universitat de Saragossa:
Dra. Carmen Agustín Lacruz
cagustin@unizar.es

a) Comissió Acadèmica (Universitat de Barcelona i Universitat de Saragossa)
President: Dr. Mario Pérez-Montoro Gutiérrez (UB)
Secretària: Dra. Carmen Agustín Lacruz (UZ)
Vocals: Dr. Miguel Ángel Esteban Navarro (UZ), Dra. María Gómez Patiño (UZ), Dr. Pedro Rueda Ramírez (UB) i Dra. Lydia Sánchez Gómez (UB)

b) Comissió Acadèmica Pròpia (Universitat de Barcelona)
President: Dr. Mario Pérez-Montoro Gutiérrez
Secretari: Dr. Pedro Rueda Ramírez
Vocals: Dr. Àngel Borrego Huerta, Dra. Núria Jornet i Benito, Dra. Carina Rey Martín, Dra. Lydia Sánchez Gómez, Dr. Miquel Térmens Graells i Dr. Sergio Villanueva Baselga

 

c) Comissió Acadèmica Pròpia (Universitat de Saragossa)
Presidenta: Dra. Carmen Agustín Lacruz
Secretari: Dr. Miguel Ángel Esteban Navarro
Vocal: Dra. María Gómez Patiño

 

Prof. Ernest Abadal

Ernest Abadal

Catedràtic de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Filosofia, diplomat en Biblioteconomia i Documentació i doctor en Ciències de la Informació.

Investigador principal de diversos projectes del Plan Estatal de I+D+I. Actualment dirigeix un projecte d'investigació sobre accés obert a la ciència a Espanya (http://www.accesoabierto.net). Coordinador del Grup de Recerca Consolidat "Cultura i continguts digitals", (http://bd.ub.edu/grups/ccd/) reconegut per la Generalitat de Catalunya. El seu àmbit de docència i recerca són les publicacions digitals i l’accés obert a la informació científica.

Línia de recerca: Cultura i continguts digitals (Biblioteques digitals, Accés obert a la ciència).

Pàgina web personal: http://fbd.ub.edu/pub/abadal

Prof. Mònica Baró Llambias

Mònica Baró Llambias

Professora de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Llicenciada en Història, diplomada en Biblioteconomia i documentació, postgraduada en Edició i Doctora en Documentació. La seva recerca se centra en l’estudi de les biblioteques escolars i de l'edició de llibres infantils i de la història del llibre en general. Ha impulsat l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura de la UB. Pertany a BiBES: Biblioteques, Educació i Societat, grup de recerca consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 382) i forma part de l’equip de recerca que ha liderat els estudis de Biblioteques escolars a Espanya. Investigadora principal, amb Pedro Rueda, del projecte finançat de R+D “Historia de la publicitat del llibre a Espanya: (segles XV-XX)” (HAR2013-46336-P). En l’actualitat coordina el Màster universitari de Biblioteca escolar i promoció de la lectura (UAB-UB).

Línia de recerca: Estudis sobre biblioteques escolars, història de l’edició i de la promoció de la lectura

Prof. Maite Barrios Cerrejón

Maite Barrios Cerrejón

Professora del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Universitat de Barcelona (UB) i membre de l'Institut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta (ANAR3C). És llicenciada i doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona. La seva labor docent es desenvolupa en l'àmbit de la metodologia de la ciència, la psicometria i l'estadística. Ha dirigit i participat en diversos projectes competitius que han donat lloc a nombrosos articles publicats en revistes internacionals en diversos àmbits psicològics, així com sobre bibliometria i comportament informacional. També és coautora de diversos llibres i textos sobre estadística i tècniques de recerca. En l'actualitat la seva activitat investigadora se centra, entre altres àmbits, en informetria, el biaix de gènere en ciència i els estudis bibliomètrics en diferents àrees de coneixement.

Línia de recerca: Estudis sobre el valor i l'ús de la informació (Informetría i bibliometria. Estructura i desenvolupament de la recerca des de la perspectiva de gènere).

Prof. Maite Barrios Cerrejón

Ángel Borrego

Ángel Borrego és professor de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. La seva recerca se centra en l'estudi dels processos de comunicació científica i el comportament informatiu dels investigadors en l’entorn digital. Ha participat en estudis sobre el consum de revistes científiques, la gestió d’informació per part d’investigadors i l’ús de xarxes socials en contextos científics. Ha dut a terme estudis d’avaluació de revistes científiques i ha participat en treballs bibliomètrics sobre diverses temàtiques. Coordinador del grup de recerca "I-ViU: Grup d'Estudis Mètrics sobre el Valor i Ús d'Informació". Pàgina personal: http://fbd.ub.edu/pub/borrego/. Perfil en Google Scholar: http://scholar.google.com/citations?yK0_ovMAAAAJ

Línia de recerca: Estudis sobre el valor i l'ús de la informació (Comunicació científica).

Prof. Lluís Codina

Lluís Codina

Lluís Codina és professor de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Imparteix docència en la Facultat de Comunicació, en els graus de Periodisme i de Comunicació Audiovisual. És coordinador del màster universitari de Comunicació Social (MUCS) del Departament de Comunicació. Forma part del staff acadèmic i imparteix docència també en els màsters universitaris online de Documentació Digital i de Cercadors, de l'Institut d'Educació Contínua.

Forma part del Grup de Recerca en Documentació Digital i Comunicació Interactiva (DigiDoc), reconegut per la UPF, que forma part, al seu torn, de la Unitat de Recerca en Periodisme, grup de recerca consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya.

Prof. Asunción Esteves

Asunción Esteve

Professora de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals i de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Doctora en Dret. Especialitzada en Propietat Intel·lectual. Estades de recerca en el Max-Planck Institute for Intellectual Property de Munic (Alemanya) i en la Columbia University (Nova York). Professora de màsters de Propietat Intel·lectual de la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III i Universitat d'Alacant i del postgrau de Llibreria de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona.

Línia de recerca: Drets d’autor sobre resultats de recerca. Usos educatius i científics de materials protegits. Open Access.

Prof. Núria Ferran-Ferrer

Núria Ferran-Ferrer

Núria Ferran-Ferrer és professora al Departament de Ciències de la Informació i la Comunicació a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) des de 2005. Llicenciada en Periodisme (UAB, 1998) i en Documentació (UOC, 2003), màster en Societat de la Informació (UOC-IN3, 2005). Doctorat europeu al 2010 per la Universitat de Barcelona amb una estada de recerca a la Universitat de Sheffield (UK, 2009). Va començar la docència sent professora associada a la Facultat de Comunicació de la UAB del 2004 al 2008. Des del 2005 és professora de metodologies de recerca, tècniques per al disseny centrat en l'usuari, arquitectura de la informació, disseny centrat en l'usuari i interacció persona ordinador. Ha estat directora d'Innovació a la UOC i adjunta al vicerectorat de recerca del 2011-13. Actualment és investigadora en el projecte sobre accés obert a la ciència (http://www.accesoabierto.net) en la línia de continguts educatius oberts i participació ciutadana a la ciència.

Línia de recerca: Cultura i continguts digitals - Usuaris

Javier Guallar

Doctor en Informació i Documentació per la Universitat de Barcelona i professor del Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual de la Universitat de Barcelona. És director del postgrau Continguts Social Media d’aquesta universitat. Membre del Grup de recerca Cultura i Continguts digitals, reconegut per la Generalitat de Catalunya, referència 2017 SGR 422, participa al projecte finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, Accés obert a la ciència, Referència CSO2014-52830-P i anteriorment ha participat en altres projectes. És sotsdirector de la revista El profesional de la información, i director de les col·leccions de llibres El profesional de la información i EPI Scholar a Editorial UOC. Ha estat professor associat a la Facultat de Comunicació i Relacions internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (URL), a la Facultat de Comunicació de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i en els Estudis d'Informació i Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Compta amb una àmplia trajectòria professional com a documentalista de premsa en mitjans de comunicació.

Línia de recerca: Curació de continguts, documentació periodística, documentació audiovisual, premsa digital, comunicació científica. 

Prof. Núria Jornet-Benito

Núria Jornet-Benito

Professora de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Doctora en Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica per la Universitat de Barcelona i màster en Arxivística i Gestió de Documents per la Universitat Autònoma de Barcelona-Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya. S'ha format com a medievalista a la Université du Toulouse-Le Mirail i ha estat directora del Centre d'Investigació de Dones Duoda de la Universitat de Barcelona. És actualment investigadora dels projectes finançats de I+D+i Paisajes espirituales: un aproximación espacial a las transformaciones de la religiosidad femenina medieval en los reinos peninsulares en la Edad Media (siglos XII-XVI) i Claustra: atlas de espiritualidad femenina de los reinos peninsulares. La seva docència i investigació se centren en l'àmbit del patrimoni documental i les instituciones de la memòria, història dels arxius-memòria escrita, espiritualitat femenina i patrimoni documental-arxius monàstics, feminisme i patrimoni documental-arxius-memòria.

Línia de recerca: Patrimoni documental i institucions de la memòria; Història dels arxius.

Prof. teresa Mañà Terré

Teresa Mañà Terré

Llicenciada en Filologia Catalana. Diplomada en Biblioteconomia i Documentació. Doctora en Documentació. Directora de BESCOLAR. Grup de recerca de biblioteques escolars reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR_1479_2009-2014). En l'actualitat, aquest grup s'ha integrat dins del grup BiBES. Biblioteques, Educació i Societat, reconegut per la Generalitat en la darrera convocatòria (2014 SGR 382), del qual n'és la directora.

Des de l’any 1993 és professora de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. La seva docència i la investigació actual se centren en les àrees de biblioteques escolars, biblioteques públiques –especialment la història de les biblioteques públiques catalanes- i llibres infantils.

 

Línia de recerca: Biblioteques i serveis d'informació (Hàbits lectors i programes de promoció lectora, Recursos i mètodes per a la formació d'usuaris, Biblioteques públiques, Estudis quantitatius i qualitatius sobre les biblioteques escolars, Impacte de les biblioteques escolars en els resultats d'aprenentatge, Estudis sobre la producció editorial per a infants i joves).

Pàgina web personal: http://fbd.ub.edu/pub/mana/publicacions

Prof. Mario Pérez-Montoro

Mario Pérez-Montoro

Catedràtic de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona i coordinador del programa de Doctorat d'Informació i Comunicació de la mateixa Universitat. Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona i màster en Organització de Sistemes de Documentació a l'Empresa per la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha realitzat estudis de postgrau a l'Istituto di Discipline della Comunicazione de la Università di Bologna (Itàlia), i ha estat professor visitant (Visiting Scholar) del CSLI (Center for the Study of Language and Information) de la Stanford University (Califòrnia, EUA ) i de la School of Information de la UC Berkeley (Califòrnia, EUA). És investigador dels projectes finançats de R + D + I "L'accés obert a la ciència a Espanya: avaluació del seu impacte en el sistema de comunicació científica" i "Audiències actives i periodisme. Interactivitat, integració a la web i buscabilitat de la informació periodística". La seva docència i recerca es desenvolupen en l'àmbit de l'Arquitectura de la Informació i la Visualització de la Informació.

 

Línia de recerca: Cultura i continguts digitals (Arquitectura de la informació i Visualització de la informació), Comunicació i mitjans audiovisuals.

Prof. Carina Rey

Carina Rey

Professora titular d'universitat del Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual de la Universitat de Barcelona (UB). Llicenciada en Geografía e Historia per la UB. Doctora per la Universitat Complutense de Madrid. Entre 2009 i 2017 ha estat Comissionada de Sistemes d’Informació i Documentació de la UB, període durant el qual fou membre del Comité executiu de REBIUN. Ha estat investigadora principal del projecte I+D+I CSO2009-11550 “Los compromisos de calidad con los ciudadanos en las bibliotecas: situación actual y propuestas de mejora” i actualment és investigadora del projecte finançat d’I+D+I HAR2017-84335: “Saberes conectados: redes de venta y circulación de impresos en España y Lationamerica”. Desenvolupa la docència i la recerca dins les àrees de la gestió de centres d’informació i el patrimoni bibliogràfic.


Línia de recerca: Técniques de gestió aplicades a les biblioteques (planificació, avaluació i rendició de comptes , qualitat i màrqueting), Creació i desenvolupament de serveis bibliotecaris, patrimoni bibliogràfic.

Prof. Mireia Ribera

Mireia Ribera

Professora del Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi de la Universitat de Barcelona. Doctora en Documentació Digital per la Universitat de Barcelona, Enginyera Informàtica por la Universitat Politècnica de Catalunya i Diplomada en Biblioteconomia per la Universitat de Barcelona. És investigadora dels plans nacionals "Mejora de la experiencia de usuario para infraestructuras de datos abiertos gubernamentales sostenibles" i "El acceso abierto (open access) a la ciencia en España: análisis del grado de implantación y de la sostenibilidad de un nuevo modelo de comunicación científica". La seva docència i investigació es desenvolupa a l'àmbit de l'accessibilitat digital i els documents accessibles.


Línia de recerca: Cultura i continguts digitals - Accessibilitat.

Prof. Concepción Rodríguez-Parada

Concepción Rodríguez-Parada

Professora del Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual de la Universitat de Barcelona (UB). Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació per la UB i diplomada en Biblioteconomia i Documentació per l’Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació. Doctora per la Universitat de Barcelona. Pertany a BiBES: Biblioteques, Educació i Societat, grup de recerca consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 382). Ha estat membre del comitè de redacció del Codi deontològic del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) i del Grupo de Trabajo de Ética Profesional de SEDIC que ha elaborat el Código Deontológico de la Asociación Española de Documentación e Información (SEDIC). És investigadora dels projectes finançats d’I+D+I: “Paisajes espirituales: una aproximación espacial a las transformaciones de la religiosidad femenina medieval en los reinos peninsulares en la Edad media” (siglos XII-XVI), i “Historia de la publicidad del libro en España: (siglos XV-XX)”. Desenvolupa la docència i la recerca dins les àrees de la gestió de centres d’informació, i el patrimoni bibliogràfic.

Línia de recerca: gestió de biblioteques nacionals, universitàries i especialitzades, deontologia, patrimoni bibliogràfic en les biblioteques conventuals, dones impressores del s. XVIII.
 

Prof. Pedro Rueda

Pedro Rueda

Professor de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Doctor en Història per la Universitat de Sevilla. És coordinador del màster universitari de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials i investigador principal, amb Mònica Baró, del projecte finançat de R+D “Historia de la publicitat del llibre a Espanya: (segles XV-XX)” (HAR2013-46336-P). Premi d'investigació humanística Cultura i Noblesa 2013 de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla i la Real Academia Sevillana de Buenas Letras.
Les seves línies de treball són la història de la circulació de l'imprès i les xarxes de distribució del llibre, amb especial atenció a l'intercanvi cultural amb Amèrica. Entre els seus últims treballs està “Las redes comerciales del libro en la colonia: «peruleros» y libreros en la Carrera de Indias (1590-1620)”, Anuario de estudios americanos, vol. 71, n.º 2 (2014), p. 447-478. Una altra línia d'investigació està centrada en el patrimoni bibliogràfic, estudiant els impresos, les marques de propietat i l'ús dels llibres al llarg de la història, en aquest sentit destaca l'estudi “El Catálogo de venta de libros de Manuel Espinosa de los Monteros (Cádiz, 1760)”, Hispania: revista española de historia, vol. 74, n.º 246 (2014), p. 95-122.

Línia de recerca: Biblioteques i serveis de informació (Biblioteques patrimonials i Història del llibre i la lectura).
 

Prof. Lydia Sánchez Gómez

Lydia Sánchez Gómez

Professora en Comunicació Audiovisual, Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Doctora en Filosofia per la Stanford University (Califòrnia, EUA). És investigadora dels projectes finançats de R + D + I "Formación sociopolítica y construcción identitaria en la Educación Secundaria. Análisis y propuestas de acción didáctica en la competencia social y ciudadana" i "Qualitat democràtica dels serveis informatius de les televisions autonòmiques: estudi comparatiu i proposta didàctica". La seva docència i recerca es desenvolupa en l'àmbit de la teoria de la comunicació.

Línia de recerca: Comunicació i mitjans audiovisuals (Procés comunicatiu, Teories de la comunicació i de les cultures).

Prof. Marta Somoza

Marta Somoza-Fernández

Marta Somoza-Fernández és llicenciada en Història Contemporània (1989) i Antropologia Cultural (1995) i doctora en Documentació (2009) per la Universitat de Barcelona (UB). Va ser responsable del Servei de Teledocumentació de l'Àrea de Ciències de la Salut de la biblioteca de la UB fins a l'any 2002. Des de 1999 és professora del Departament de Biblioteconomia i Documentació de la UB.
 
 
Línia de recerca: Bases de dades documentals, recuperació de la informació, estudis bibliomètrics i formació d'usuaris (recuperació en bases de dades acadèmiques, el disseny d'activitats de formació, creació de tutorials interactius).

Prof. Miquel Térmens

Miquel Térmens Graells

Professor de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Doctor en Documentació per la Universitat de Barcelona, Llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i Diplomat en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona. És investigador del projecte finançat de R + D + I "L'accés obert a la ciència a Espanya: avaluació del seu impacte en el sistema de comunicació científica". La seva docència i recerca es desenvolupa en l'àmbit de la planificació i gestió de projectes digitals, en especial la digitalització de continguts i la preservació digital a llarg termini.

Línia de recerca: Cultura i continguts digitals (Biblioteques digitals, Patrimoni digital, Preservació de continguts digitals, Digitalització de documentació, Sostenibilitat i auditoria de repositoris).

Pàgina web personal: http://fbd.ub.edu/pub/termens/

Prof. Cristóbal Urbano

Cristóbal Urbano

Professor titular de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals (UB). La seva trajectòria científica es desenvolupa en tres àmbits: estudis sobre cerca i consum d’informació en l’entorn digital, analítica web i explotació d’estadístiques d’ús de recursos digitals en biblioteques, i avaluació de la producció científica en humanitats i ciències socials. Membre del grup de recerca consolidat (2014SGR594) “I-Viu: informació valor i ús”. Actualment és director de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura de la Universitat de Barcelona. També forma part de l’equip gestor del portal d’informació sobre revistes científiques MIAR (http://miar.ub.edu/). Ha estat coordinador espanyol del “Proyecto de Creación del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador” (PCI-Aecid A1/035820/11) durant els anys 2010 a 2013. Entre 2005 i 2011 va ser degà de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals (UB), període durant el qual fou membre de la Junta Directiva de l’European Association for Library & Information Education and Research i de l’Standing Committee de la Secció d’Educació i Formació de l'IFLA. Perfil a ResearchGate: http://www.researchgate.net/profile/Cristobal_Urbano
 
Línia de recerca: Estudis sobre el valor i l'ús de la informació, comunicació científica, col·laboració, producció i avaluació científica, Infometria i bibliometria, biblioteques i serveis d'informació, biblioteques universitàries.

Prof. Ana Villarroya Planas

Ana Villarroya Planas

Llicenciada en Dret i en Economia per la Universitat de Barcelona i doctora en Economia del Sector Públic per la mateixa universitat. Des de l’any 1993 és professora del Departament d’Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola de la Universitat de Barcelona. Ha participat en diversos projectes de recerca i consultoria finançats pel Ministeri de Cultura, el Ministeri de Ciència i Innovació, el Banc Mundial, el Consell d’Europa, l’Organització d’Estats Iberoamericans i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres. Des del 2006 és l’autora de l’informe sobre política cultural espanyola inclòs en el Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, un projecte coordinat pel Consell d’Europa i l’European Institute for Comparative Cultural Research (ERICarts). Des del 2010 és vicepresidenta de l’European Association of Cultural Researchers (ECURES). És autora de diversos articles, capítols de llibre i publicacions científiques sobre diferents aspectes relacionats amb la política i l’economia de la cultura i l’educació.

Línia de recerca: Cultura i continguts digitals (Accés obert a la ciència i Estudis econòmics sobre la cultura).

 

Eva Delgado

Eva Delgado

Eva Delgado és doctoranda de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Diplomada en Biblioteconomia i llicenciada en Documentació per la UB. Actualment estic redactant la meva tesis doctoral sota el títol «La web corporativa com a element de màrqueting i qualitat en els museus d’art de Catalunya» dirigida per la Dra. Carina Rey Martín. En aquesta tesi treballem el camp de la qualitat dels serveis i continguts de la seu digital corporativa, així com la seva arquitectura del coneixement. Treballo en una biblioteca pública des de fa anys.
 
 
Línia de recerca: Estudis de qualitat dels serveis d’informació.

Ricardo Íscar Álvarez

Ricardo Íscar Álvarez

Llicenciat en dret per la universitat de Salamanca i diplomat per l'acadèmia de cinema i televisió de Berlín DFFB (Deutsche Film-und Fernsehakademie Berlin). És director de cinema, especialitzat en la realització documental, i professor de Direcció de Fotografia a la Facultat Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, d'Ideació i Direcció de Documentals a la Universitat Pompeu Fabra, de Cultura Audiovisual a l'Escola de Disseny BAU, i a la Universitat de Barcelona on imparteix Documental i Realització cinematogràfica de Projectes I. Actualment doctorand de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, amb la tesi titulada” Persistencia del modelo narrativo clásico en el cine de lo real. Un cuestionamiento de la aparente innovación formal en el cine de lo real contemporáneo” codirigida per la Dra. Lydia Sánchez Gómez i el Dr. Sergio Villanueva Baselga.

Línia de recerca: Comunicació i Mitjans Audiovisuals.

Viena Muirragui

Viena MuirraguiProfessora de la Facultat de Ciències Administratives i Comercials de la Universitat Estatal de Milagro de la República de l’Equador. Llicenciada d’Informàtica, especialista en formació de tutories virtuals atorgada pel Departament de Desenvolupament Humà, Educació i Cultura de la Secretaria General de l’Organització dels Estats Americans (OEA), diplomada curricular per la Universitat de Guayaquil, màster en Gerència de Tecnologies per la Universitat Estatal de Milagro. Matriculada en el programa de doctorat d’Informació i Comunicació de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Projecte de tesi «La funció del suport a la docència a les biblioteques de les universitats públiques acreditades a l’Equador», dirigida per la Dra. Carina Rey Martín.

Línia de recerca: Biblioteques i serveis d'informació (biblioteques universitàries).

Mina Nabona-Jassans

Mina Nabona-JassansLlicenciada en Documentació per la UAB i màster en Gestió i Direcció de Biblioteques per la UB (1a edició). Doctoranda de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la UB, realitzant la tesi titulada provisionalment «Programació matemàtica per a la gestió de processos bibliotecaris, la planificació, la resolució de problemes i altra presa de decisions en biblioteques», dirigida per la Dra. Carina Rey.

Línia de recerca: Biblioteques i serveis d’informació, sublínies: Biblioteques públiques, Biblioteques universitàries, Biblioteques patrimonials, Biblioteques nacionals, Models de sistemes i serveis.

Fernando Pacheco Olea

Prof. Fernando Pacheco Olea

Professor de la Facultat de Ciències de l'Enginyeria de la Universidad Estatal de Milagro de la República de l'Equador. Llicenciat d’Informàtica, diplomat en Models Educatius per la Universitat Tecnològica Empresarial de Guayaquil-Equador, màster de Gerència de Tecnologies de la Informació per la Universidad Estatal de Milagro. Matriculat al programa de doctorat d'Informació i Comunicació de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Projecte de tesi, «La funció del suport a la Recerca a les biblioteques de les universitats publiques acreditades en l'Equador», supervisada per la Dra. Carina Rei Martin.

Línia de recerca: Biblioteques i serveis d'informació.

Ricardo Pozzobon

Ricardo Pozzobon

Doctorand en Informació i Comunicació per la Universitat de Barcelona, amb la tesi titulada: «Catàleg de serveis de informació basat en la explotació semàntica de dades pel Portal Jurídic de Catalunya», dirigida pel Doctor Mario Pérez-Montoro. Màster en Gestió de Continguts Digitals (Universitat de Barcelona, 2018). Llicenciatura en Lletres menció Historia de l'Art (Universidad de Los Andes, 2009). Tècnic Superior Universitari en Informàtica (Instituto Universitario de la Frontera, 1998). Ha treballat com a desenvolupador de programari per a biblioteques i en projectes de tecnologies d'informació i comunicació en l'àmbit universitari, de govern electrònic i de preservació de la memòria històrica en Internet. Ha participat en institucions culturals en projectes de museologia, curaduria, restauració, educació i recerca històrica i artística. Professor universitari.

Línia de recerca: Cultura i continguts digitals, Sistemes semàntics i interoperabilitat semàntica, Metadades.

Cristina Bru

Cristina Prieto

Graduada en Informació i Documentació i màster en Gestió de Continguts Digitals. La seva tesi es centra en les millores en la interacció persona - ordinador a les biblioteques universitàries a través de l'avaluació del programari, sota el títol «Avaluació de l'accessibilitat dels programes de gestió documental de les biblioteques universitàries». És codirigida per Miquel Térmens i Mireia Ribera.

Isaura Solé

Isaura Solé

Isaura Solé Boladeras és llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials i postgraduada en Perícia Cal·ligràfica i Grafològica per la mateixa universitat. Actualment gaudeix d'una beca predoctoral APIF per realitzar la seva tesi doctoral titulada «L'imprès publicitari i comercial de la indústria del llibre i les arts gràfiques a la Barcelona de la segona meitat del segle XIX. Els mecanismes de difusió de la impremta barcelonina», dirigida per Pedro José Rueda Ramírez i Mònica Baró Llambias.

Línia de recerca: Biblioteques i serveis d'informació (Història del llibre i la lectura i Història de la impremta).

Jaume-Elies Vilaseca

Jaume-Elies Vilaseca Corderroure

Llicenciat en Belles Arts, en l’especialitat d’Imatge, per la Universitat de Barcelona. Actualment doctorand de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, amb la tesi titulada «Influència dels efectes digitals en el llenguatge cinematogràfic», codirigida per la Dra. Lydia Sánchez Gómez i el Dr. Carlos Aguilar Paredes.

Línia de recerca: Comunicació i Mitjans Audiovisuals / Construcció de missatges i tecnologia.

Comparteix-ho: