Línies de recerca

Coneix els quatre programes de recerca vinculats amb la Facultat

L'equip del professorat del programa de doctorat s'articula en quatre grans línies d'investigació: Biblioteques i Serveis d'Informació, Comunicació i Mitjans Audiovisuals, Cultura i Continguts Digitals, i Estudis sobre el Valor i l'Ús de la Informació.

Aquesta línia de recerca intenta tractar tota la problemàtica relacionada amb el perfil del professional de la informació, els diferents tipus d’unitats bibliotecàries i d’informació, els estudis d’usuaris i la qualitat dels serveis d’informació. Al seu torn, es desdobla en una sèrie de sublínies diferents:

 • Estudis de qualitat dels serveis d’informació

 • Mètodes d’anàlisi de satisfacció d’usuaris

 • Hàbits lectors i programes de promoció lectora

 • Recursos i mètodes per a la formació d’usuaris

 • Serveis per a públics amb necessitats especials

 • Biblioteques públiques

 • Biblioteques universitàries

 • Biblioteques patrimonials

 • Biblioteques nacionals

 • Història dels arxius

 • El perfil i la formació dels professionals

 • Deontologia professional

 • Col·leccions especials

 • Formació i disgregació de col·leccions patrimonials

 • Història del llibre i la lectura

 • Patrimoni documental i institucions de la memòria

 • Estudis quantitatius i qualitatius sobre les biblioteques escolars

 • Impacte de les biblioteques escolars en els resultats d’aprenentatge

 • Models de sistemes i serveis

 • Estudis sobre la producció editorial per a infants i joves

Aquesta línia de recerca intenta abordar la problemàtica relacionada amb el procés comunicatiu, les competències digitals en la Societat del Coneixement, la construcció de missatges i tecnologia, la metanarrativa i les teories de la comunicació i de les cultures. Així mateix, aquesta línia es desdobla en una sèrie de diferents sublínies:

 • Procés comunicatiu.
 • Competències digitals en la Societat del Coneixement.
 • Construcció de missatges i tecnologia.
 • Discursos, relats, gèneres i continguts informatius i comunicatius.
 • Teories de la comunicació i de les cultures.

En aquesta línia de recerca s’intenta abordar tota la problemàtica relacionada amb els aspectes culturals i de gestió de les col·leccions digitals i amb els trets estructurals i d’explotació (arquitectura, usabilitat, accessibilitat i visualització) dels continguts digitals. Al seu torn, es desdobla en una sèrie de sublínies diferents:

 • Biblioteques digitals

 • Publicació digital

 • Patrimoni digital

 • Preservació de continguts digitals

 • Digitalització de documentació analògica

 • Sostenibilitat i auditoria de repositoris

 • Accés obert a la ciència

 • Estudis econòmics sobre la cultura

 • Documentació informativa

 • Metadades

 • Arquitectura de la informació

 • Accessibilitat

 • Visualització de la informació

 • Sistemes semàntics i interoperabilitat semàntica

En aquesta línia de recerca s'intenta abordar la problemàtica relacionada amb la col·laboració, la producció, el gènere i la comunicació de la producció científica. Al seu torn, es desdobla en una sèrie de sublínies diferents:

 • Comunicació científica

 • Col·laboració, producció i avaluació científica

 • Infometria i bibliometria

 • Informació en l’àmbit de la salut

 • Estructura i desenvolupament de la recerca des de la perspectiva de gènere

Comparteix-ho: