Accedir amb VPN

Per accedir als recursos de la UB des de fora de la Universitat amb les mateixes condicions de seguretat que ho fas des de la UB pots fer servir la xarxa privada virtual (VPN). El servei està disponible per a tot el personal PDI, PTGAS i personal extern o col·laborador i als estudiants que facin la sol·licitud.

Quan et connectes a la VPN de la UB, tots els accessos als recursos UB es faran de forma segura ja que la connexió és encriptada. La resta de navegació o connexions que facis a Internet les gestiona el teu proveïdor Internet segons les seves condicions. 

 Tingues en compte que l'accés a recursos electrònics de la UB es fa a través del SIRE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

AVIS IMPORTANT:

A partir del dia 26 de juny de 2023, estarà disponible una nova versió del client GlobalProtect . A partir del dia 3 de juliol de 2023, serà obligatori accedir al servei VPN fent servir el doble factor d'autenticació del Núvol UB.

Per l'accés al VPNTècnic, cal fer servir el doble factor d'autenticació del Portal 2FA.

Alguns serveis específics poden ser:

  •  Servei d'arxius: accés a la unitat U de xarxa.
  • El SAP (WEBGUI): la que veus encerclada en vermell a la imatge:

 

 Et recomanem fer servir el navegador Edge o Internet Explorer per accedir-hi.

 Si tens problemes amb aquesta aplicació, contacta per correu electrònic a la Unitat de Comptabilitat.

El Portal de Gestió TIC UB per poder obrir tiquets d'incidències i sol·licituds al PAU i altres projectes de seguiment i gestió de casos (projectes Jira).

 

  Algunes aplicacions requereixen que estiguis identificat, consulta informació sobre l'identificador (que pot ser diferent en funció de l'aplicació).

Una connexió VPN permet que un equip que es troba fora de la xarxa UB es connecti amb equips i servidors dins de la xarxa UB amb totes les funcionalitats i tota la seguretat de la xarxa UB. Aquesta tecnologia es basa en una connexió encriptada entre dos punts remots usant Internet, també anomenada túnel VPN. Pel seu funcionament requereix: 

  • Un servidor VPN (allotjat a l'Àrea TIC) 
  • Un programa instal·lat a l'equip de l'usuari que anomenem client VPN. 

 

Quan l’equip remot fa servir el client VPN per establir un túnel a través d’Internet amb el servidor VPN, obté una adreça IP de la UB, així pot accedir a recursos interns de la xarxa UB. Quan es tanca la connexió, el túnel es tanca i l'equip remot deixa de tenir una adreça IP de la UB. 

La VPN és necessària per accedir a certes aplicacions, com per exemple, obrir incidències i peticions a l’Àrea TIC des del portal Gestió TIC UB, si esteu fora de la xarxa de la UB.

Per defecte, el servei està obert a tot el personal PTGAS i PDI contractat a la UB i al personal col·laborador amb codi de correu @ub.edu activat.

Els alumnes no tenen accés a aquest servei. Si fos necessari l’accés d’algun alumne, cal que el professor responsable es posi en contacta amb el PAU per obrir un tiquet indicant: quin/s alumne/s i a quin/s recurs/os han d’accedir i fins a quina data. Cal tenir en compte que només es donarà accés als recursos on l’alumnat tingui llicència d’ús fora de la xarxa UB.

► Les dades de connexió a la VPN són: 

         Adreça del servidor VPN (portal address): vpnub.ub.edu 

         En cas  que estiguis autenticat o tinguis sessió activa al Núvol UB en el mateix navegador que per defecte crida la VPN, no et preguntarà les credencials ni el doble factor (2FA) del Núvol UB. 

        El servei VPN només està habilitat per a comptes personals corporatius autoritzats. Si tens una sessió oberta al Núvol amb un compte corporatiu no autoritzat i amb el navegador configurat per defecte, has de tancar prèviament aquesta sessió per poder-te connectar correctament a la VPN.

Per accedir al servei VPN Tècnic:

      Adreça del servidor VPN (portal address): vpntecnic.ub.edu 

      En cas que no estiguis autenticat amb el servei d'Identificació, en el mateix navegador que per defecte crida la VPN,et demanarà les credencials UB. Una vegada identificat, caldrà que facis el doble factor (2FA) del Portal 2FA.

 

En Windows

Per instal·lar el client VPN, cal descarregar i executar l’instal·lador que s’adeqüi a la versió de sistema operatiu (32 o 64 bits) que estiguis utilitzant.

 

MacOS

Linux

 

  Nota: Per a més informació sobre el VPN UB i el doble factor consulta la pàgina 2FA del Núvol UB.

En Windows

Per instal·lar el client VPN, cal descarregar i executar l’instal·lador que s’adeqüi a la versió de sistema operatiu (32 o 64 bits) que estiguis utilitzant.

 

MacOS

 

Linux

 

  Nota: Per a més informació sobre el VPN Tècnic i el doble factor consulta la pàgina Portal 2FA (VPNTècnic).

El client GlobalProtect es queda en estat "working": Cal que facis clic en l'enllaç click here que surt en la finestra del navegador, tal i com es mostra en aquesta imatge:

Per conèixer més informació sobre els clients GlobalProtect, visita la pàgina del fabricant Palo Alto.

Cerca:

 Si ets PTGAS/PDI/Personal extern:

  Portal de Gestió TIC UB (opció recomanada)
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 
 Horari d'atenció:Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00

 Si ets estudiant:

 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 

 Si ets antic alumne:

 Si ets personal jubilat: