Comissions

Membres

Consulta els integrant de les diverses comissions amb què s'organitza la Facultat.

ALCAIDE FERNÁNDEZ DE LA VEGA, FERNANDO, Cap d'estudis Medicina Bellvitge

BLASI CABÚS, JOAN M., Cap d’estudis Ciències Biomèdiques

CARRILLO CANALES, DANIEL, Representan alumnat Medicina Bellvitge

CERVERA SEGURA, RICARD, Representant- Professorat Medicina Clínic

DE ANTA, VINYALS, JOSEP MARIA, Reresentant - Professorat Ciències Biomèdiques

DE PLANELL MAS, ELENA, Representant - Professorat Podologia

DUEÑAS CUATRECASAS, GERARD, Representant- Alumnat Medicina Clínic

ESTRUGO DEVESA, ALBERT, Representant - Professorat Odontologia

FABRELLAS PADRÉS, NÚRIA, Coordinadora Infermeria-Clínic

FARRÉ VENTURA, RAMON, Cap d'estudis Enginyeria Biomèdica

GARCIA PRUNELL, CONCEPCIÓ, Cap  SED  Bellvitge - Secretària de la Comissió

GONZÁLEZ, ALEJANDRO,  Representant alumnat Ciències Biomèdiques Bellvitge

GUIX COMELLAS, Eva, Representant - Professorat Infermeria Clínic

JUNQUÉ PLAJA, CARME,  Cap d’estudis Medicina-Clínic

LÓPEZ, EVA, Representant alumnat Infermeria Clínic

MARTÍNEZ GOMIS, JORDI, Cap d’estudis Odontologia

NOLLA SOLÉ, JOAN MIQUEL, Representant - Professorat Medicina Bellvitge

ROZAS LIRAS, M. ROSA, Cap d’estudis Infermeria

SOLÀ PONSA, MONTSERRAT, Representant - Professorat Infermeria Bellvitge i Presidenta de la Comissió, en funcions

VERGÉS SOLA CARLES, Cap d’estudis Podologia

Representant Professorat  Enginyeria Biomèdica

Representant alumnat Ciències Biomèdiques Clínic

Representant  alumnat Enginyeria Biomèdica

Representant alumnat Infermeria Bellvitge

Representant alumnat Odontologia

Representant alumnat Podologia

AGELL JANE, NEUS, Vicedegana de Recerca. Presidenta de la Comissió

GARCIA PRUNELL, CONCEPCIÓ, Cap SED Bellvitge

GOBERNA TRICAS, JOSEFINA, Representant Unitat de Formació i Recerca Infermeria

GRAU JUNYENT, JOSEP MARIA, Representant Unitat de Formació i Recerca Medicina Clínic

MANZANARES CÉSPEDES, MARIA CRISTINA, Representant Unitat de Formació i Recerca Odontologia

MIRO, F, Director IDIBAPS

PLANELL MAS, ELENA DE, Representant Unitat de Formació i Recerca Podologia

PONS IRAZAZÁBAL, GABRIEL, Representant Unitat de Formació i Recerca Medicina Bellvitge

RUZ CARRILLO, CARMELA, Cap SED Clínic. Secretària de la Comissió

TAULER GIRONA, ALBERT, Coordinador Programa Doctorat Biomedicina

TORTOSA MORENO, AVELINA, Coordinador Programa Doctorat Infermeria i Salut

GONZÁLEZ MARTIN, JULIÀ Coordinador Programa Medicina i Recerca Translacional

Director IDIBELL

Representant personal investigador en formació Campus Clínic

Representant personal investigador en formació Campus Bellvitge

 

CONVIDATS

Representant ISGLOBAL

Representant Institut Josep Carreras

Representant Institut de Recerca Sant Joan de Déu

Representant IBEC

Representant ICO

NOLLA SOLÉ, JOAN MIQUEL, Director UFR Medicina-Bellvitge i Coordinador Campus Bellvitge

LAFUENTE FLO, AMALIA, Director Departament Fonaments Clínics

BORRELL CARRIÓ, FRANCESC, Membre Centres d’Atenció Primària  (Bellvitge)

CABEZÓN MARTÍN, JULIA, Secretaria OAG Clínic

TRILLA GARCIA, ANTONI President i Director UFR Medicina-Clínic

CASTELO-BRANCO FLORES, CAMIL,Director Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques

COTS YAGO, JOSEP M., Membre Centre d’Atenció Primària (Clínic)

ESTRADA MASLLORENS, JOAN MARIA, Director UFR Infermeria

Director/a Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica (PENDENT)

FABRELLAS PADRES, NÚRIA, Coordinadora Unitat Docent d’Infermeria Clínic

ESTRADERA POZA, ISABEL , Secretaria OAG Bellvitge

GIL GIRBAU, EMILIA, Direcció Docència Hospital Universitari Mutua de Terrassa

GIL SANTANO, JUAN, Director Departament de Ciències Fisiològiques

GRAU JUNYENT, JOSEP MARIA, Director Departament de Medicina

GASULL CASANOVA, XAVIER,  Director Departament de Biomedicina

SALGADO GALLEGO, CELIA, Administradora del Centre Campus Clínic

GIL GIMENEZ, ISABEL, Administradora de Centre Campus 

LORES OBRADORS, LUIS, Membre Hospital Associat Sant Boi (Bellvitge)

PEREZ PAYAROLS, JOSEP, Direcció Docència Hospital Universitari de Sant Joan de Déu

PONS PONS, FRANCESCA, Direcció Docència Hospital Universitari Hospital Clínic

ZALACAIN VICUÑA, ANTONI Director UFR Podologia

SAZ ROY, MARIA ANGELES Directora Departament d’Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

RAFECAS RENAU, ANTONI, Director Departament Ciències Clíniques

SUBIRA PIFARRÉ, CARLES, Director Departament Odontoestomatologia

TORRES SALINAS, MIQUEL, Membre Hospital Associat Esperit Sant (Clínic)

USTRELL TORRENT, JOSEP M., Director UFR Odontologia

RAMOS IZQUIERDO, RICARD, Direcció Docència Hospital Universitari de Bellvitge

SOLSONA SANCHO, CARLES, Director Departament Patologia i Terapèutica Experimental

AMBROSIO VIALÉ, SANTIAGO, Representant del Professorat de Medicina – Bellvitge

CARRILLO, DANIEL, Representant de l'alumnat de Medicina – Bellvitge

CERVERA SEGURA, RICARD (President de la Comissió de Qualitat i Representant del Professorat de Medicina – Clínic)

CUADRAT, VÍCTOR, Representant de l'alumnat d’Enginyeria Biomèdica

CUNILL, Mª JOSÉ, Representant de l'alumnat de Podologia

FABRELLES,PADRÉS, NÚRIA, Representat del Professorat d’Infermeria – Clínic

GARCÍA,PRUNELL CONCEPCIÓ, Cap SED – Bellvitge

GUIX, EVA M., Representant de l'alumnat d’Infermeria – Bellvitge

NADAL MARTÍN, BELÉN, SED-Clínic

NAVAJAS NAVARRO, DANIEL, Representant del Professorat d’Enginyeria Biomèdica

NICOLÁS ARFELIS, JOSEP Mª, Vicedegà de Màsters i Postgraus

SALGADO GALLEGO, CELIA, Secretària de la Comissió de Qualitat i Cap SED – Clínic

SOLA POLA, MONTSERRAT, Representant del Professorat d’Infermeria – Bellvitge

TRABOULSI, BASSEL, Representant de l'alumnat d’Odontologia

USTRELL TORRENT, JOSEP M., Representant del Professorat d’Odontologia

VERGES SALAS, CARLES, Representant del Professorat de Podologia

AGELL JANÉ, NEUS, Coordinadora Màster Biomedicina

ASCASO TERREN, CARLOS, Representant director títols propis Medicina Clínic

CAMPISTOL PLANA, JAUME, Representant directors títols propis Sant Joan de Déu

CARDELLACH LÓPEZ, FRANCESC, Coordinador Màster Medicina Tradicional Xinesa

CASAMITJANA BADIA, NÚRIA Coordinadora Màster Recerca Clínic

CERVERA SEGURA, RICARD, Coordinador Màster Competències Mèdiques Avançades

COCA PAYERAS, ANTONI, Representant directors títols propis Medicina Clínic

DELGADO HITO, Mª PILAR, Coordinadora Màster Lideratge i Gestió de Serveis d'Infermeria

ESMATJES MOMPÓ, ENRIC, Coordinador Màster Bases per a l’atenció i educació de les persones amb diabetis

ESTRADA MASLLORENS, JOAN Mª, Representant directors títols propis Infermeria

ESTRUCH RIBA, RAMON, Coordinador Màster Innovació i emprenedoria en nutrició;  risc vascular i envelliment saludable

GARCIA PRUNELL, CONCEPCIÓ, Cap SED Bellvitge

GIRALT DE VECIANA, ENRIC, Coordinador Màster Cirurgia Podològica

ICART ISERN, M. TERESA, Coordinadora del Màster Metodologia de recerca aplicada a les cures infermeres

LLOVET BAYER, JOSEP MARIA, Coordinador Màster Medicina Translacional

MENCHÓN MAGRIÑÁ, JOSÉ MANUEL, Coordinador Màster Iniciació a la Reserc en Salut Mental

MIGUEL PÉREZ, M. ISABEL, Representant directors títols propis Medicina Bellvitge

NAVAJAS NAARRO,DANIEL

NICOLÁS ARFELIS, JOSEP MARIA, Vicedegà i President de la Comissió

PERAIRE ARDÉVOL, MARIA, Representant directors títols propis Odontologia

PRATS CLIMENT, BALDIRI, Representant directors títols propis Podologia

SALGADO GALLEGO, CELIA, Secretaria Comissió i Cap SED Clínic

SOLÀ PONSA, MONTSERRAT. Representant directors títols propis Infermeria

TORTOSA MORENO, AVELINA, Coordinadora Màster Infermeria de Pràctica Clínica Avançada

VIDAL MARTÍNEZ, NEUS, Coordinadora del Màster Innovació i emprenedoria en enginyeria biomèdica

Representant alumnat Medicina Clínic

Representant alumnat Medicina Bellvitge

Representant alumnat Infermeria

Representant alumnat Podologia

Representant alumnat Odontologia

 

CONVIDATS

Coordinació Campus 1

FRANCESCA PONS PONS, Directora de Docència Clínic

ROSA VILLALONGA VADELL, Directora de Docència Bellvitge

RUBEN DÍAZ, Director de Docència Sant Joan de Déu

Director de Docència Mútua de Terrassa

Educació Mèdica (2

Qualitat (2

Internacionalització (2

Afers Generals (2

TIC (2

BERNARDO ARROYO, MIGUEL, PDI Medicina Clínic

CALATRAVA ADELL, GEMMA, PAS Medicina Clínic

ESPASA SUÁREZ DE DEZA, JOSE ENRIQUE, PDI Odontologia

FERRER, LLUNA, Alumna Medicina Bellvitge

LAFUENTE FLO, AMALIA, Presidenta subcomissió Campus Clínic, PDI Medicina Clínic

MAESTRE GONZÁLEZ, ELENA, PDI Infermeria Bellvitge

MANZANO CUESTA, ANNA, PDI Medicina Bellvitge

MONTOYA, CLARA, Alumna Infermeria Bellvitge

OLIVE FERRER, CARME, PDI Infermeria Clínic

PADROS SÁNCHEZ, CAROLINA, PDI Podologia

RIGOL CUADRA, ASSUMPTA, Presidenta Comissió d'Igualtat Facultat de Medicna i Ciències de la Salut, PDI Bellvitge

RIUS AYUSO, ESTEVE, PAS Campus Bellvitge

RODRÍGUEZ MARTIN, DOLORS, Presidenta subcomissió Campus Bellvitge,PDI Infermeria

SAMPER, JORDINA, Alumna Medicina Clínic

AGELL JANÉ, NEUS, Vicedegana. Presidenta Comissió

ALCARAZ CASADEMUNT, JORDI, Representant Departament Biomedicina

ASCASO TERRÉN, CARLOS, Representant Departament Fonaments Clínics

BARTRÉS FAZ, DAVID, Representant Departament de Medicina

CABECERAN CABANELLAS, ÀFRICA, Cap d’Oficina. Secretaria Comissió

CASAROLI MARANO, RICARDO, Representant Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques

GARRABOU TORNOS, GLORIA, Representant Departament de Medicina

GINÉS PADRÓS, SILVIA, Representant Departament Biomedicina

LAFUENTE FLO, AMALIA, Representant Departament Fonaments Clínics

LIZANDRA VICENTE, MIQUEL, Administrador

NAVARRO PONZ, ALFONSO, Representant Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques

 

CONVIDATS

CANALS COLL, JOSEP MARIA, Representant Terapia Celular

ENRICH BASTÚS, CARLES, Representant usuaris CCiT-UB

MENENDEZ BUJAN, PABLO, Representant  Fundació Carreras

 Representant IDIBAPS

ARTÉS RICO, MERCÈ,  PAS Oficina de Recerca de Medicina i Ciències de la Salut (Bellvitge)

CAPELLÀ MUNAR, GABRIEL, Professor Departament de Ciències Clíniques

CIRUELA ALFEREZ, FRANCISCO, Delegat del rector per a accions estratègiques de recerca i la representació de la UB a la LERU

CRUZADO GARRIT, JOSE MARIA, Professor Departament de Ciències Clíniques

ESTÉVEZ POVEDANO, RAÚL, Professor Departament de Ciències Fisiològiques

FERNÁNDEZ ARANDA, FERNANDO , Professor Departament de Ciències Clíniques

GARCIA LOPEZ, ROSA MARIA, PAS Oficina de Recerca de Medicina i Ciències de la Salut (Bellvitge)

GIL GIMÉNEZ, ISABEL, Adminsitradora Campus Bellvitge

LOPEZ LOPEZ, JOSE. Professor Departament d’Odontoestomatologia

LLOBET BERENGUER, ARTUR, Professor Departament de Patologia i Terapèutica Experimental

MORENO AGUADO, VÍCTOR RAUL, Professor Departament de Ciències Clíniques

ARAGÓ, MARC . Representant dels estudiants de tercer cicle

PALLARÉS GINÉS, ROMAN, Professor Departament de Ciències Clíniques

PLA CONSUEGRA, MARGARITA, Professora Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

ROSA LOPEZ, JOSE LUÍS, Vicedegà de recerca de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Bellvitge)

TORTOSA MORENO, AVELINA, Professora Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica

VENTURA PUJOL, FRANCESC, Professor Departament de Ciències Fisiològiques

PEREZ PALMA , LAURA. Professor Departament de Ciències Clíniques

 

 

 

BARTRÉS FAZ, DAVID, President. Professor Medicina Clínic

FABRELLAS PADRÉS, NÚRIA, Coordinadora Unitat Docent Infermeria Campus Clínic

GALVEZ TINOCO, MARIA, Tècnica de Comunicació 

PALAU MASANA, JAUME, Tècnic dels Serveis Lingüístics

SALA LLONCH, ROSER, Professora Enginyeria Biomèdica

SALGADO GALLEGO, CELIA, Cap SED Clínic

TUDO VILANOVA, GRISELDA, Professora Ciències Biomèdiques

Becari/a Dinamització Lingüística

NOLLA SOLÉ, JOAN MIQUEL, Director UFR Medicina Bellvitge i Coordinador del Campus Bellvitge

GALVEZ TINOCO, MARIA, Tècnica de Comunicació

GARCIA PRUNELL, CONCEPCIÓ, Cap SED Bellvitge

GIL GIMÉNEZ, ISABEL, Administradora Campus Bellvitge

PALAU MASANA, JAUME, Tècnic de Serveis Lingüístics

PÉREZ QUIRÓS, MANEL, Professor col·laborador del departament de Ciències Clíniques

SOLÀ POLA, MONTSERRAT, Sotsdirectora de l'Escola d'Infermeria

SOLSONA SANCHO, CARLES M., Director del departament de Patologia Terapèutica i Experimental

USTRELL TORRENT, JOSEP M., Director UFR Odontologia

Becari/a Xarxa Dinamització Lingüística

BERNARDO ARROYO, MIGUEL, PDI Medicina Clínic

CALATRAVA ADELL, GEMMA, PAS Medicina Clínic

LAFUENTE FLO, AMALIA, Presidenta. PDI Medicina Clínic

OLIV FERRERE, CARME, PDI Infermeria Clínic

SAMPER, JORDINA, Alumna Medicina Clínic

AGELL JANÉ, NEUS, Cordinadora del Màster en Biomedicina

ALCÁNTARA HORRILLO, SOLEDAD, Representant Departament de Patologia i Terapéutica experimental. .

ASCASO TERREN, CARLES, Representant Departament de Fonaments Clínics

CAMPISTOL PLANA, JAUME, Representant postgraus propis Campus Sant Joan de Dèu

CARDELLACH LÓPEZ, FRANCESC, Coordinador del Màster en Medicina Tradicional Xinesa

CERVERA SEGURA, RICARD, Coordinador del Màster en Competències Mèdiques Avançades. Representant del Departament de Medicina

CASAMITJANA BADIA, NÚRIA, Coordinadora del Màster en Recerca Clínica

COCA PAYERAS, ANTONI, Representant postgraus propis UFR Medicina-Clínic

ESMATJES MOMPO, ENRIC, Coordinador Màster en Bases per a l’Atenció i Educació de les persones amb diabetis

ESTRUCH RIBA, RAMON, Coordinador Màster en Innovació i Emprenedoria en Nutrició, Malalties Cròniques i envelliment saludable

FIGUERAS RETUERTA, FRANCESC, Representant del Departament de Cirurgia i Especialitats Mèdicoquirúrgiques

GARCIA PRUNELL, CONCEPCIÓ, Cap SED Bellvitge

GASULL CASANOVA, XAVIER, Representant del Departament de Biomedicina

IBAÑEZ TODA, LOURDES, Representant postgraus propis Campus Sant Joan de Déu

LLOVET BAYER, JOSEP MARIA, Coordinador Màster en Medicina Translacional

MANYALICH VIDAL, MARTÍ, Representant  postgraus propis UFR Medicina-Clínic.

MARTÍ AMENGUAL, GABRIEL, Representant postgraus propis UFR Medicina-Clínic

MENCHÓN MAGRIÑA, JOSÉ MANUEL, Coordinador Màster en Iniciació a la Investigació en Salut Mental

MIGUEL PÉREZ, M. ISABEL, Representant UFR Medicina-Bellvitge

NAVAJAS NAVARRO, DANIEL, Coordinador Màster en Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica

NICOLÁS ARFELIS, JOSEP MARIA, Coordinador Màster en Recerca Clínica i President de la Comissió

PONCE SEBASTIAN, JORDI, Representant Departament de Ciències Clíniques

SALGADO GALLEGO, CELIA, Cap SED Campus Clínic i Secretària de la Comissió

VENTURA PUJOL, FRANCESC, Representant del Departament de Ciències Fisiològiques

VIDAL MARTÍNEZ, NEUS, Coordinador Màster en Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica

FRANCESCA PONS PONS, Directora de Docència Clínic

ROSA VILLALONGA VADELL, Directora de Docència Bellvitge

RUBEN DÍAZ, Director de Docència Sant Joan de Déu

Director de Docència Mútua de Terrassa

Representant alumnat

Representant alumnat

Representant alumnat

Representant alumnat

 

CONVIDATS

Afers Generals

Educació Mèdica

GRAU JUNYENT, JOSEP MARIA; President de la Comissió. Representant Programa Doctorat Medicinai i Recerca Translacional

NOGUE XARAU, SANTIAGO; Representant Programa Doctorat Medicina i Recerca Translacional

PONS IRAZAZÁBAL , GABRIEL; Representant Programa Doctorat Biomedicina

ROS PUIG, DOMÈNEC; Representant Programa Doctorat Biomedicina

SALGADO GALLEGO, CELIA; Cap SED Clínic. Secretària Comissió

Comparteix-ho: