Deganat

El Deganat constitueix, juntament amb l'administrador o administradora del centre, l'equip de govern de la Facultat i està format pel degà o degana, un màxim de quatre vicedegans o vicedeganes, i el secretari o secretària.

L'equip té les competències relatives a la gestió ordinària de la Facultat i les funcions de suport a l'activitat del deganat.

Josep Maria Nicolàs Arfelis

vd.medicina.clinic.master@ub.edu
nicolas@ub.edu
932275411

 

Transparència
Currículum
Perfil ORCID
Nomenament
Adhesió al Codi de conducta dels càrrecs i alts càrrecs

Comparteix-ho: