Junta de Facultat

Membres electes

La Junta de Facultat està constituïda per cinquanta membres, distribuïts de la manera següent: 51% de professorat funcionari dels cossos docents universitaris, 9% d'altre personal docent i investigador, 30% d'estudiants, inclosos els de doctorat  i 10% de personal d'administració i serveis. Està presidida pel Degà i també en formen part sense vot els vicedegans, el secretari, el secretari adjunt, els directors dels departaments adscrits, els dos caps d'estudis, els administradors de centre i els caps de secretaria, en el cas que no siguin elegits.

AGELL JANE, NEUS

AMBROSIO VIALE , SANTIAGO

CAMPISTOL PLANA, JOSEP MARIA

CASAROLI MARANO, RICARDO

DELGADO HITO, PILAR

ESTRACH PANELLA, MARIA TERESA

FABRELLAS PADRÉS, NÚRIA

FALCÓ PEGUEROLES, ANNA MARIA

GIRALT DE VECIANA, ENRIQUE

GOMAR SANCHO, CARMEN

GRAU JUNYENT , JOSEP MARIA

GUAL SALA, ARCADI

JUNQUÉ PLAJÀ, CARME

LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ

MIGUEL PÉREZ, Mª ISABEL

MONZÓ PLANELLA , MARIANO

PONS PONS, FRANCESCA

RAFECAS RENAU, ANTONIO GUILLERMO

ROSA LÓPEZ, JOSÉ LUIS

SOLA POLA, MONTSERRAT

SOLSONA SANCHO, CARLES

SUBIRA PIFARRE, CARLES

TRILLA GARCÍA, ANTONI

USTRELL TORRENT, JOSEP MARIA

VACANT

ARNABAT DOMÍNGUEZ, JOSEP

CERVERA SEGURA, RICARD

DORCA SARGATAL, JORDI

MAESTRE GONZÁLEZ, ELENA

SEGUR VILALTA, JOSEP MARIA

ALBELLA RUBIO, JORDI

AYNETO GUBERT, PILAR

CALATRAVA ADELL, GEMMA

CIVANTOS HERRERA, M. ANTONIA

GÓMEZ DE ARANDA PULGARÍN, IMMACULADA

ANGAS MUIXÍ, FRANCISCO (UFR Medicina Clínic - Delegació UB:EM)

BARBERÀ BELLÉS, MARTINA (UFR Medicina Clínic - Delegació UB:EM)

CALLEJÓN BAÑO, REGINA (UFR Medicina Clínic - Delegació UB:EM)

CARRILLO CANALES, DANIEL (UFR Medicina Bellvitge - Delegació d'Estudiants Medicina de Bellvitge)

DUEÑAS CUATRECASAS, GERARD (UFR Medicina Clínic - Delegació UB:EM)

FARAJI ZINOU, RADWAN (UFR Odontologia - Associació d'Estudiants d'Odontologia)

FERNÁNDEZ MATEO, HELENA (UFR Medicina Bellvitge - Delegació d'Estudiants Medicina de Bellvitge)

NIELLA BELLOT, MAR (UFR Medicina Clínic - Delegació UB:EM)

PERIS CUATRECASAS, NORA (UFR - Infermeria Bellvitge - Junta Infermeria)

ROMERO ROMERO, SÒNIA (UFR Medicina Bellvitge - UB EMB)

RUIZ PERIS, MONTSERRAT (UFR - Infermeria Bellvitge - Junta Infermeria)

SALMERON MORALES, SERGI (UFR Medicina Clínic - Delegació UB:EM)

URQUIJO FERNÁNDEZ, GUILLEM (UFR Medicina Clínic - Delegació UB:EM)

VACANT (UFR Podologia)

VACANT (Infermeria Clínic)

També en formen part sense vot els vicedegans, el director de la UFR de Podologia, el coordinador de la Secció Departamental de Podologia, el sotsdirector o la sotsdirectora de la UFR d’Infermeria, la coordinadora de la Unitat Docent d’Infermeria del campus Clínic, els secretaris del centre, els directors dels departaments adscrits, els caps d’estudi, els administradors/res de centre i les caps de secretaria, en el cas que no siguin elegits.

Comparteix-ho: