Comissió de Dinamització Lingüística

Funcions de la Comissió de Dinamització Lingüística

Són funcions de la comissió de dinamització lingüística:

 1. Impulsar i fer el seguiment del procés de dinamització lingüística de la facultat 

 2. Vetllar per l’aplicació de la normativa d’usos lingüístics de la Universitat de Barcelona

 3. Vetllar pels drets lingüístics de l’alumnat, professorat de la facultat i personal d’administració i serveis

 4. Coordinar-se amb el servei de llengua catalana de la Universitat de Barcelona

 5. Elaborar els plans anuals de dinamització lingüística de la facultat 

 6. Totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

Composició de la Comissió de Dinamització Lingüística

La composició actual de la comissió (febrer de 2022) és la següent:

 

 • Dolors Velasco Castrillo, presidenta
 • Joaquim Crusats Aliguer, representant del professorat de la secció de Química Orgànica
 • Joan Dosta Parras, representant del professorat de la secció d’Enginyeria Química
 • Joan Formosa Mitjans, representant del professorat de la secció de Ciència i Enginyeria dels Materials
 • Elisabet Fuguet Jordà, representant del professorat de la secció de Química Analítica
 • Arnald Grabulosa Rodríguez, representant del professorat de la secció de Química Inorgànica
 • Eudald Vilaseca Font, representant del professorat de la secció de Química Física
 • Glòria Durany Boixadós, cap de Secretaria
 • Núria Castells Quintana, representant dels Serveis Lingüístics de la UB
 • Neus Arbós Labal, representant dels estudiants

Activitats de la Comissió de Dinamització Lingüística

 • Recull d'activitats i esdeveniments organitzats per la Comissió de Dinamització Lingüística encaminats al foment del català com a llengua de docència i recerca.
Comparteix-ho: