Comissió de Dinamització Lingüística
 • Funcions

  Són funcions de la comissió de dinamització lingüística:

  1. Impulsar i fer el seguiment del procés de dinamització lingüística de la facultat 
  2. Vetllar per l’aplicació de la normativa d’usos lingüístics de la Universitat de Barcelona
  3. Vetllar pels drets lingüístics de l’alumnat, professorat de la facultat i personal d’administració i serveis
  4. Coordinar-se amb el servei de llengua catalana de la Universitat de Barcelona
  5. Elaborar els plans anuals de dinamització lingüística de la facultat 
  6. Totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa

   

 • Membres

  La composició actual de la comissió és la següent (actualizada el maig de 2017):

  - Dra. Maria Dolores Velasco Castrillo ▪ Secretària de la Facultat
  - Dr. Joaquim Crusats Aliguer ▪ Representant del professorat de la secció de Química Orgànica
  - Dra. Anna De Juan Capdevila ▪ Representant del professorat de la secció de Química Analítica
  - Dr. Joan Dosta Parras ▪ Representant del professorat de la secció d'Enginyeria Química
  - Dr. Joan Formosa Mitjans ▪ Representant del professorat de la secció de Ciència de Materials
  - Dr. Arnald Grabulosa Rodriguez ▪ Representant del professorat de la secció de Química Inorgànica
  - Dr. Eudald Vilaseca Font ▪ Representant del professorat de la secció de Química Física
  - Marta Boada Collado ▪ Cap de secretaria
  - Núria Castells Quintana ▪ Representant dels Serveis Lingüístics
  - Carolina Rodríguez Gallo ▪ Becària

   

 • Esdeveniments

  La Comissió de Dinamització Lingüística organitza una sèrie d'actes al llarg del curs per promoure la utilització del català en la docència i en la recerca. Entre d’altres, aquests són:

  1. Actes culturals amb motiu de la festivitat de Sant Albert. Es lliura un diploma addicional als doctors, del curs ja finalitzat, que hagin presentat la tesi doctoral en català el mateix curs.

  2. Masterquímica, esdeveniment de periodicitat anual per divulgar en català els treballs de recerca dels màsters oficials de la Facultat

 • Xarxa de Dinamització Lingüística de la UB

  Consulteu-ne el web a Enxarxats UB.

Pòsters Masterquímica 2016

Comparteix-ho: