Universitat de Barcelona

Màster de Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica

Presentació

Recerca multiescala - Màster de Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica - Facultat de Química - Universitat de Barcelona

En els darrers anys hi ha hagut un enorme desenvolupament en el disseny dels supercomputadors. L'augment de la potència de càlcul ha obert la porta a l'estudi de processos físics i químics d'interès mitjançant l'ús de models i tècniques de simulació computacional multiescala, en funció de la mida del sistema (length scale) i de l'escala de temps en què succeeixen (time scale), i a partir dels elements atomicomoleculars que els conformen. Aquest enfocament teòric ha assolit un alt grau de fiabilitat i s'ha consolidat com a eina fonamental per analitzar i comprendre l'estructura i les propietats de sistemes i processos complexos.
El màster interuniversitari de Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica té com a objectiu principal donar una formació especialitzada en l'ús d'aquest tipus d'eines computacionals per estudiar problemes físics, químics i bioquímics en els quals l'estructura i les propietats de la matèria a escala atòmica o molecular siguin rellevants. Amb aquesta finalitat, els alumnes que cursin aquest màster assoliran els coneixements generals i específics sobre diferents models teòrics i tècniques de simulació necessaris per descriure un determinat sistema, en funció de la seva mida i de l'escala de temps en què té lloc el procés o la propietat d'interès. Els estudiants rebran la formació per utilitzar les eines de programació necessàries i els coneixements per aplicar les tècniques de simulació que han après, tant utilitzant paquets informàtics estàndard com programant les aplicacions necessàries.

Aquest màster dona la formació per poder cursar un programa de doctorat en un àmbit de recerca en què la modelització computacional sigui rellevant. Tanmateix, l'experiència que els estudiants assoliran en l'ús i desenvolupament d'aplicacions informàtiques científiques els oferirà la possibilitat de treballar en departaments de R+D d'empreses de l'àmbit tecnològic, en l'estudi sistemes complexos i control de xarxes, en empreses farmacèutiques, en empreses dedicades a la tecnologia i a materials per al medi ambient o per a l'energia.

Dades bàsiques

Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Politècnica de Catalunya
Crèdits60
Modalitat de docènciaPresencial
Complements de formació
Centre de gestióFacultat de Química
Places25
Idioma de docènciacatalà (35 %), castellà (35 %), anglès (30 %)
Preu orientatiu per crèdit46,50 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2018-2019
CoordinacióIBERIO DE PINHO RIBEIRO MOREIRA
Adreça electrònicadeganat.quimica@ub.edu
Comparteix-ho: