Secretaria d'Estudiants i Docència

La seva missió és realitzar la gestió acadèmica en l’àmbit de la Facultat, d’acord amb la normativa vigent i les directrius definides pel lloc de comandament, amb l’objectiu d’oferir el millor servei.

Les seves funcions són:

 • Coordinar la programació i l’oferta acadèmica dels ensenyaments adscrits al centre, realitzar el procés de matrícula i la gestió dels expedients, així com la resta de processos acadèmics del seu àmbit.
 • Coordinar l’adaptació i implementació de nous processos acadèmics.
 • Col·laborar en les polítiques de captació, acollida, fidelització i borsa de treball d’estudiants, promogudes per la Universitat de Barcelona.
 • Encarregar-se la gestió dels premis extraordinaris.
 • Donar suport a la gestió del Pla de Dedicació del Professorat.
 • Encarregar-se de la gestió de les pràctiques externes i de les tesis.
 • Gestionar els expedients dels ensenyaments adscrits.
 • Gestionar els programes de mobilitat.
 • Gestionar processos electorals del seu àmbit.
 • Analitzar i resoldre les consultes i incidències derivades processos gestionats en l’àmbit de treball i assessorar sobre normatives i procediments.
 • Assistir i col·laborar amb els òrgans de govern del centre, així com donar suport tècnic.
 • Garantir la difusió de la informació i apropar els recursos a l’usuari.

Personal de la Secretaria d'Estudiants i Docència

Localització i contacte

Secretaria d'Estudiants i Docència (SED)
Carrer de Martí i Franquès, 1, 08028 Barcelona


La Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química està ubicada en dos espais diferents. En un espai està la part de Secretaria per a estudiants de Grau i, en l'altre, la part de Secretaria per a estudiants de Postgrau (Màster i Doctorat).

Telèfons

Ensenyaments de grau: 934 021 200

Màsters i Doctorat: 934 021 201

Pràctiques Externes: 934 039 346


Adreces electròniques

secretaria.quimica@ub.edu

postgrau.quimica@ub.edu

feina.quimica@ub.edu

Atenció presencial de la Secretaria d'Estudiants i Docència (SED)

Comparteix-ho: