Oficina d'Afers Generals i Registre

La seva missió és dirigir i coordinar els processos de gestió econòmica, de compres i els corresponents a la gestió del personal d’administració i serveis i del personal acadèmic i investigador del Centre, d’acord amb la normativa vigents i les directrius definides pel lloc de comandament, amb l’objectiu d’oferir el millor servei.

Les seves funcions són:

 • Gestionar els processos de l’àmbit de personal descentralitzats a l’Administració de Centre, corresponents a la gestió del personal del seu àmbit.
 • Realitzar les convocatòries de beques de col·laboració del Centre.
 • Col·laborar en l’elaboració i tramitació del pressupost del seu àmbit i gestionar la seva execució.
 • Coordinar la gestió dels espais (lloguer i altres).
 • Coordinar els processos de compres i contractacions de bens i serveis del seu àmbit.
 • Gestionar els espais, les petites obres i les reparacions dels aparells científics.
 • Donar suport a l'organització d'actes institucionals.
 • Gestionar processos electorals del seu àmbit.
 • Elaborar informes, criteris d’actuació i propostes de millora.
 • Analitzar i resoldre consultes i incidències derivades dels processos gestionats. Assessorar sobre directrius, normatives, procediments i protecció de dades.
 • Assistir i col·laborar amb els òrgans de govern del Centre, així com donar suport tècnic.
 • Garantir la difusió de la informació i apropar els recursos a l’usuari.
 • Dur a terme altres funcions de contingut assimilable a les anteriors quan s’escaigui.

Personal de l'Oficina d'Afers Generals

Localització i contacte

 • Ubicació:

Primera planta de l'edifici nou de la Facultat de Química, entrada per vestíbul Diagonal.

 • Telèfons:

Tel. 934 021 105 / 934 021 103

 • Horari del Registre:

De 9 a 14h, de dilluns a divendres

El Registre romandrà tancat els períodes següents: Nadal, Setmana Santa i Agost.

Horari de les oficines de Registre a partir del 14 de juliol de 2020

El Registre estarà obert de dilluns a dijous de 9:00h a 14:00 i sempre ha de concertar-se cita prèvia enviant un correu a msantiago@ub.edu indicant el motiu i se us respondrà amb el protocol a seguir 

El registre durant els dies 22/7 al 31/7 estarà obert de 10:00 a 13:00h de dilluns a dijous, tenint en compte que el 31 sent dv no haurà registre.

Recursos

 • La seu electrònica és un portal web amb un nivell superior de garanties i seguretat en els continguts i tràmits electrònics on podeu fer consultes, registres i tràmits de manera telemàtica.
Comparteix-ho: