Assessorament lingüístic i terminologia

El professorat, el personal d’administració i serveis i l’alumnat de la Universitat de Barcelona poden acollir-se a l’oferta de serveis d’assessorament lingüístic i terminològic dels Serveis Lingüístics per garantir la qualitat lingüística en tots els àmbits universitaris. D’acord amb el Pla de dinamització lingüística de la Universitat de Barcelona (1989), aquest assessorament es concreta en: