Serveis Lingüístics

Els Serveis Lingüístics (SL) tenen per missió la promoció de la formació en llengua catalana i l’assessorament lingüístic multilingüe per a les activitats acadèmiques, tècniques i administratives de la comunitat universitària, segons explicita l’article 6.5 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona. A més de contribuir a la plena normalització lingüística del català, s’ocupa de la comunicació multilingüe en l’àmbit universitari; són línies prioritàries la gestió del castellà i l’anglès com a llengües de treball dins l’espai europeu d’educació superior, la revisió dels textos científics del PDI en anglès, l’acollida i la iniciació de l’alumnat nouvingut en la comprensió oral i escrita del català, i l’aprenentatge de la llengua catalana, tant en cursos presencials com a través del Campus Virtual per a tots els col·lectius.

Els SL estan organitzats en tres unitats de treball (Assessorament Lingüístic i Terminologia, Formació i Documentació, i Dinamització i Sociolingüística) i disposen també de sis punts d’atenció als usuaris ubicats als diversos campus i sis espais d’autoaprenentatge multilingüe (cinc d’aquests espais integrats a les biblioteques).

Contacte
Serveis Lingüístics
Edifici de Llevant
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona
93 402 10 37
xdmundet@ub.edu

Horari d’atenció:
De dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h