Formació i documentació

L’àrea de formació i documentació té per objectiu oferir els cursos generals i específics de llengua catalana que cobreixin les necessitats de l’alumnat, el professorat i el personal d’administració i serveis de la Universitat de Barcelona.

Oferta actual d’activitats de formació lingüística de llengua catalana dels SL:

Informació específica sobre formació lingüística per a col·lectius de la UB:

Informació sobre nivells i equivalències:

Recursos de formació lingüística:

Recursos de documentació: