Bases del Premi Emili Mira i López 2022

XVII PREMI EMILI MIRA I LÓPEZ A LA QUALITAT LINGÜÍSTICA

Les obres han d’inspirar-se de manera oberta en l’aforisme de Joan Fuster:

RES NO UNEIX TANT COM UNA

BESTIESA COMPARTIDA

Objectius

Les comissions de dinamització lingüística i cultural de les facultats d’Educació i Psicologia, juntament amb els Serveis Lingüístics de la UB, convoquen la dissetena edició del Premi Emili Mira i López a la qualitat lingüística, amb l’objectiu de fomentar la creativitat entre l’alumnat.

Per al premi Emili Mira 2022 s’estableix els següent:

  1. Per participar-hi cal presentar una obra literària de petit format inspirada, de manera oberta, en l’aforisme de Joan Fuster: RES NO UNEIX TANT COM UNA BESTIESA COMPARTIDA.
  2. Es pot utilitzar qualsevol gènere literari: conte, poesia, narració, còmic, assaig, carta, article periodístic, poema visual, etc. També es poden presentar obres en format de vídeo (veg. apartat sobre presentació de les obres).
  3. Es valorarà la qualitat lingüística, l’originalitat i la creativitat.
  4. Els treballs han de ser inèdits i en català.

Destinataris

Pot participar en aquest certamen tot l’alumnat que estigui matriculat en alguna assignatura dels graus, postgraus, màsters o programes de doctorat de les facultats convocants (Psicologia i Educació).

Característiques

L’extensió de les obres pot ser variable depenent del gènere escollit, amb un màxim de 1.200 paraules, i l’autoria pot ser individual o col·lectiva. Si es presenta un vídeo, la durada màxima ha de ser de dos minuts.

Les obres han de ser inèdites i no premiades en altres concursos. Cada participant pot presentar-ne tres com a màxim, totes amb el mateix pseudònim.

Presentació de les obres

  1. Heu d’enviar les obres per correu electrònic a xdmundet@ub.edu indicant el títol, un pseudònim i les dades personals següents: nom i cognoms, telèfon, estudis en curs i NIUB. En el cas que l’obra sigui col·lectiva, cal indicar un sol pseudònim i les dades personals de tots els autors. Si el treball que es presenta és un vídeo, en el correu cal indicar-hi les mateixes dades i l’enllaç a aquest vídeo, que prèviament heu d’haver penjat amb visualització pública al YouTube.
  2. Rebreu un correu de confirmació i posteriorment les vostres obres es publicaran al blog RodaMundet: www.ub.edu/rodamundet.
  3. La Comissió es reserva el dret de no acceptar a concurs, i per tant no publicar, els treballs que no tinguin una qualitat lingüística suficient o que no s’ajustin a les bases. En el cas dels textos escrits, abans d’enviar-los s’han d’haver revisat amb un verificador ortogràfic.

Premis

S’atorgaran tres premis: un primer premi de 175 euros, un segon premi de 125 euros i un tercer premi de 100 euros. Els guanyadors rebran també un diploma acreditatiu. Totes les obres entren dins de la mateixa categoria, sense distinció de gèneres ni formats.

Termini

El termini de presentació d’originals s’acaba el 16 de març de 2022 a les 23 h.

Jurat i veredicte

El jurat estarà format pels degans de les facultats d’Educació i Psicologia o les persones en qui deleguin, un estudiant i un representant dels Serveis Lingüístics de la UB.

Si la situació derivada de la covid-19 ho permet, el veredicte es donarà a conèixer en un acte públic al campus de Mundet en el marc de la Primavera de la Llengua 2022, jornada acadèmica i cultural al voltant de la diada de Sant Jordi, que tindrà lloc a finals d’abril (s’anunciarà prèviament la data exacta). Posteriorment es publicarà el nom dels guanyadors al blog RodaMundet. El premi es pot declarar desert si cap treball no arriba a la qualitat necessària a parer del jurat. El veredicte del jurat és inapel·lable.

Privacitat de les dades

Les dades facilitades pels concursants seran tractades tenint en compte les lleis de protecció de dades i es faran servir únicament per a l’organització interna i per contactar amb els participants en el cas que siguin els guanyadors.

La participació en el concurs implica l’acceptació de la decisió del jurat i d’aquestes bases.

Més informació

Per a qualsevol informació sobre el funcionament dels premis podeu dirigir-vos a la Xarxa de Dinamització Lingüística mitjançant el correu electrònic xdmundet@ub.edu.