Bases del Premi Emili Mira i López 2024

XIX PREMI EMILI MIRA I LÓPEZ A LA QUALITAT LINGÜÍSTICA

En aquesta edició es ret homenatge a Joan Salvat-Papasseit en el centenari de la seva mort i les obres han d’inspirar-se de manera oberta en el vers:

VOSALTRES NO SABEU QUÈ ÉS GUARDAR FUSTA AL MOLL

Objectius

Les comissions de dinamització lingüística i cultural de les facultats d’Educació i Psicologia, juntament amb els Serveis Lingüístics de la UB, convoquen la dinovena edició del Premi Emili Mira i López a la qualitat lingüística, amb l’objectiu de fomentar la creativitat entre l’alumnat i difondre les creacions de tots els col·lectius del Campus.

Per al premi Emili Mira 2024 s’estableix el següent:

  1. Per participar-hi cal presentar una obra literària de petit format inspirada, de manera oberta, en el vers: VOSALTRES NO SABEU QUÈ ÉS GUARDAR FUSTA AL MOLL.
  2. Es pot utilitzar qualsevol gènere literari: conte, poesia, narració, còmic, assaig, carta, article periodístic, poema visual, etc. També es poden presentar obres en format de vídeo (veg. l’apartat sobre la presentació de les obres).
  3. Es valorarà la qualitat lingüística, l’originalitat i la creativitat.
  4. Els treballs han de ser inèdits i en català.

Destinataris

Pot participar-hi l’alumnat matriculat en alguna assignatura dels graus, postgraus, màsters o programes de doctorat de les facultats convocants (Psicologia i Educació).

Característiques

L’extensió de les obres pot ser variable depenent del gènere escollit, amb un màxim de 800 paraules, i l’autoria pot ser individual o col·lectiva. Si es presenta un vídeo, la durada màxima ha de ser de dos minuts.

Les obres han de ser inèdites i no premiades en altres concursos. Cada participant pot presentar-ne tres com a màxim, totes amb el mateix pseudònim.

Presentació de les obres

  1. Heu d’enviar les obres per correu electrònic a suport.dt.educacio@ub.edu indicant el títol, un pseudònim i les dades personals següents: nom i cognoms, telèfon, estudis en curs i NIUB. En el cas que l’obra sigui col·lectiva, cal indicar un sol pseudònim i les dades personals de tots els autors. Si el treball que es presenta és un vídeo, en el correu cal indicar-hi les mateixes dades i l’enllaç a aquest vídeo, que prèviament heu d’haver penjat amb visualització pública al YouTube.
  2. Rebreu un correu de confirmació i posteriorment les vostres obres es publicaran al blog RodaMundet: www.ub.edu/rodamundet.
  3. La Comissió es reserva el dret de no acceptar a concurs, i per tant no publicar, els treballs que no tinguin una qualitat lingüística suficient o que no s’ajustin a les bases. En el cas dels textos escrits, abans d’enviar-los s’han d’haver revisat amb un verificador ortogràfic.

Premis

S’atorgaran tres premis: un primer premi de 200 euros, un segon de 175 i un tercer de 125. Els guanyadors rebran també un diploma acreditatiu. No es fa distinció de formats de les obres.

Termini

El termini de presentació d’originals s’acaba el 17 de març de 2024 a les 23:00.

Jurat i veredicte

El jurat estarà format per membres de les comissions de Dinamització Lingüística de les facultats d’Educació i Psicologia, un estudiant i un representant dels Serveis Lingüístics de la UB.

El veredicte es donarà a conèixer a finals d’abril coincidint amb les activitats acadèmiques i culturals de la Primavera de la Llengua, que tenen lloc cada any al voltant de la diada de Sant Jordi (s’anunciarà prèviament la data exacta). Posteriorment es publicarà el nom dels guanyadors al blog RodaMundet. El premi es pot declarar desert si cap treball no arriba a la qualitat necessària segons el jurat. El veredicte del jurat és inapel·lable.

Privacitat de les dades

Les dades facilitades pels concursants seran tractades tenint en compte les lleis de protecció de dades i es faran servir únicament per a l’organització interna i per contactar amb els participants en el cas que siguin els guanyadors.

La participació en el concurs implica l’acceptació de la decisió del jurat i d’aquestes bases.

Més informació

Per a qualsevol informació sobre el funcionament dels premis podeu dirigir-vos a suport.dt.educacio@ub.edu.