en directe

V International Academic Symposium. Challenges for the Energy Sector (5è : 2017)

13 vídeos
Segueix Segueix i comparteix

El sector energètic s'enfronta actualment a grans reptes per la transició a un sistema energètic baix en carboni i les seves implicacions en termes de seguretat de subministrament i la competitivitat industrial. El Simposi tractarà de donar llum sobre la vacil·lació creat en el sector sobre com fer front a aquests desafiaments sense precedents. Els autors estan convidats a enviar treballs empírics amb implicacions polítiques relatives al sector de l'oli d'economia, gas o electricitat.


The Energy Sector is currently facing major challenges due to the transition to a low carbon energy system and its implications in terms of security of supply and industrial competitiveness. The Symposium will try to shed light on the hesitation created in the sector about how to face these unprecedented challenges. Authors are invited to submit empirical papers with policy implications regarding the economics oil, gas or electricity sector.