en directe

‘Mobilitat’ i ‘estança’: dos conceptes cerdanians per a la mobilitat del segle XXI

30 January, 2019
Catalan
Public
Master number
3922
Icona descarregar Download
Icona notificar Notify

‘Mobilitat’ i ‘estança’: dos conceptes cerdanians per a la mobilitat del segle XXI, Ricard Riol (enginyer tècnic d’obres públiques/President de Promoció del Transport Públic).

Llicència Creative Commons by-nc-nd
© Unitat de Producció Audiovisual