en directe

Medidas Gravimétricas

1 January, 1987
Spanish
Public
Master number
495
Icona notificar Notify

Es mostra el material habitual en el treball gravimètric i s'explica com emprar-lo correctament. Per això, es segueix detalladament un procés gravimètric de precipitació a partir d'una mostra ja dissolta. Es fa també una breu referència a la termogravimetria.

© Unitat de Producció Audiovisual