en directe

Seguridad por fuego y pirotecnia

1 December, 2011
Catalan
Public
Master number
1121
Icona notificar Notify

El foc i la pirotècnia estan molt presents en els programes festius de pobles i municipis, així com en actes de petit format que juguen amb aquests elements per produir efectes d'il·lusió i màgia. L'ús de la pólvora i el foc sempre van acompanyats d'uns permisos estrictes i d'unes normatives revisables que busquen minimitzar possibles accidents. Diversos experts informen dels seus protocols i processos de treball per assegurar uns esdeveniments culturals tan espectaculars com segurs.

 

El fuego y la pirotecnia están muy presentes en los programas festivos de pueblos y municipios, así como en actos de pequeño formato que juegan con estos elementos para producir efectos de ilusión y magia. El uso de la pólvora y el fuego siempre van acompañados de unos permisos estrictos y de unas normativas revisables que buscan minimizar posibles accidentes. Diferentes expertos informan de sus protocolos y procesos de trabajo para asegurar unos eventos culturales tan espectaculares como seguros.

© Unitat de Producció Audiovisual