en directe

Nou dispositiu basat en la física de microfluids per predir la resposta terapèutica contra el càncer

28 March, 2023
Catalan
Public
Master number
4786
Icona descarregar Download
Icona notificar Notify

Un equip d’experts de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) ha dissenyat un dispositiu microfluídic anomenat microfluidic dynamic BH3 profiling (μDBP) que prediu l’eficàcia del tractament del càncer de manera ràpida i automatitzada, utilitzant un nombre reduït de cèl·lules procedents de biòpsies i sense requerir personal tècnic especialitzat. El treball, publicat a la revista npj Precision Oncology, l’han dirigit Joan Montero, professor del Departament de Biomedicina de la UB i l’IBEC, i Javier Ramón Azcón, professor de recerca ICREA a l’IBEC. En l’estudi, que té com a primer autor Albert Manzano (IBEC), que es va doctorar a la UB el 2022 amb una tesi sobre medicina de precisió en la lluita contra el càncer, també hi han participat experts de la Facultat de Física de la UB, l’Institut d’Oncologia Vall d’Hebron (VHIO) i el Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina (CIBER-BBN).

 

Un equipo de expertos de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona y del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) ha diseñado un dispositivo microfluídico llamado microfluidic dynamic BH3 profiling (μDBP) que predice la eficacia del tratamiento del cáncer de forma rápida y automatizada, utilizando un número reducido de células procedentes de biopsias de pacientes y sin requerir personal técnico especializado. El trabajo, publicado en la revista npj Precision Oncology, lo han dirigido Joan Montero, profesor del Departamento de Biomedicina de la UB y el IBEC, y Javier Ramón-Azcón, profesor de investigación ICREA en el IBEC. En el estudio, que tiene como primer autor a Albert Manzano (IBEC) —doctorado en la UB en 2022 con una tesis sobre medicina de precisión en la lucha contra el cáncer—,  también participan expertos de la Facultad de Física de la UB, el Instituto de Oncología Vall d’Hebron (VHIO) y el Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN). 

A team of experts from the Faculty of Medicine and Health Sciences of the University of Barcelona and the Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) has designed a microfluidic device called microfluidic dynamic BH3 profiling (μDBP) that predicts the effectiveness of cancer treatment quickly and automatically, using a small number of cells from biopsies and without requiring specialised technical staff. The study, published in the journal npj Precision Oncology, was led by Joan Montero, professor at the UB Department of Biomedicine and IBEC, and Javier Ramón-Azcón, ICREA research professor at IBEC. The paper, whose first author is Albert Manzano (IBEC), who received his PhD from the UB in 2022 with a thesis on precision medicine in the fight against cancer, involves experts from the UB Faculty of Physics, the Vall d'Hebron Institute of Oncology (VHIO) and the Biomedical Research Networking Center in Bioengineering, Biomaterials and Nanomedicine (CIBER-BBN).

Llicència Creative Commons by-nc-nd
© Unitat de Producció Audiovisual