en directe

I Conferència Internacional de Recerca en Educació

5 videos
Follow Follow & Share

Les sessions d'aquest congrés giraran a l'entorn de tres eixos temàtics: quins reptes es plantegen al sistema educatiu en els pròxims anys, cap a on s'orienten les actuals polítiques institucionals, i a quins compromisos cal arribar en el futur immediat en el camp de l'educació.