en directe

Eleccions d’estudiants 2021 a la UB. Què és el Claustre?

22 abril, 2021
Català
Públic
Número de màster
4276
Icona descarregar Descarregar
Icona notificar Notificar

El Claustre és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. Les funcions principals són elaborar o modificar l'Estatut de la UB, triar als representants pel Consell de Govern i al Síndic o la Síndica de Greuges, discutir i aprovar l'informe anual del rector o la rectora, presentar mocions crítiques de l'acció de govern i formular preguntes al Consell de Direcció així com debatre i aprovar propostes de resolució de transcendència universitària o social. Un 30% dels seus membres son estudiants.

Llicència Creative Commons by-nc-nd
© Unitat de Producció Audiovisual