en directe

GRISIJ (català)

6 febrer, 2019
Català
Públic
Número de màster
3529
Icona descarregar Descarregar
Icona notificar Notificar

El grup GRISIJ (Grup d’Investigació en Intervencions Socioeducatives en la Infància i la Joventut) va ser creat a l’any 1995 per afrontar les manques de coneixement i de metodologia d’intervenció basades en la investigació que hi havia dins de l’àmbit de la Inadaptació Social i de Protecció a la Infància. L’interès i l’experiència dels components del grup fa que es configuri un equip interdisciplinari amb una perspectiva teòrica – pràctica que va ajudar en prendre consciència d’aquestes necessitats i iniciar un procés d’investigació de respostes. D’aquesta manera, sorgeix el grup GRISIJ amb l’objectiu principal de crear marcs de referència científica i transformar-los en recursos per a l’acció socioeducativa que ajuden la infantesa en situació de desprotecció. Com a resultat de les últimes investigacions, s’ha vist necessari estudiar altres àrees que interrelacionen amb la inadaptació social i que expliquen part d’aquest fenomen. Així doncs, s’han iniciat les línies d’investigació en l’àmbit de l’educació per a la salut, la violència de gènere i la resiliència, aquest últim com a enfocament transversal a les altres tres línies d’investigació del grup.

http://www.ub.edu/grisij

Llicència Creative Commons by-nc-nd
© Unitat de Producció Audiovisual