en directe

UB Economics Interview: Richard Watt

15 juliol, 2014
Anglès
Públic
Número de màster
2619
Icona descarregar Descarregar
Icona notificar Notificar

Entrevista amb el professor Richard Watt (de la Universitat de Canterbury) especilitzat en Economia de les assegurançes i Economia del risc.
'UBEconomics' és una plataforma que centralitza i coordina la investigació en Economia de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona (UB). Esmenta que els principals punts forts de la facultat són tres àrees d'investigació: Creixement, Comerç i Economia del Territori; Economia Pública i Anàlisi de Polítiques; Comportament, Jocs i Risc.
'UBEconomics' ofereix dos programes de postgrau impartits íntegrament en anglès: Títol de Màster Universitari en Economia i el programa de doctorat en Economia.


I
nterview with professor Richard Watt (University of Canterbury) specialized in Economics of Insurance and Economics of Risk.
'UB Economics' is a platform that centralizes and coordinates research in economics at the Faculty of Economics and Business of the University of Barcelona (UB). It pools the key strengths of the faculty in three research areas: Growth, Trade and Spatial Economics; Public Economics and Policy Analysis; Behaviour, Games and Risk.
'UB Economics' offers two postgraduate programs taught entirely in English: the university master's degree in Economics and the doctoral program in Economics.

Llicència Creative Commons by-nc-nd
© Unitat de Producció Audiovisual