en directe

What can research on albatrosses and shearwaters teach us about the population dynamics of long-lived organisms? Daniel Oro

23 setembre, 2016
Anglès
Públic
Número de màster
3450
Icona descarregar Descarregar
Icona notificar Notificar

Compared to most wildlife groups, many species of albatrosses and shearwaters are relatively easy to capture at breeding colonies. This has allowed researchers to mark and recapture individuals over the years, even for several decades. This has resulted in an outstanding number of studies estimating a range of demographic parameters (including survival, recruitment and dispersal) and assessing the potential role of enviromental factors (such as climate or food) as well as anthropogenic factors (mainly fishing activities and invasive species) influencing those parameters.

6th International Albatross and Petrel Conference, 19-23th september 2016, at Historic Building of University of Barcelona.


En comparació amb la majoria dels grups de vida silvestre, moltes espècies d'albatros i petrells són relativament fàcils de capturar a les colònies de cria. Això ha permès als investigadors de marcatge i recaptura individus particulars en els últims anys, fins i tot durant diverses dècades. Això ha donat lloc a un destacat nombre d'estudis que calculen una sèrie de paràmetres demogràfics (incloent la supervivència, el reclutament i la dispersió) i avaluar el possible paper dels factors ambientals (com el clima o el menjar), així com els factors antropogènics (principalment les activitats pesqueres i les espècies invasores) que influeixen en aquests paràmetres.

6ª Conferència Internacional d'Albatros i petrells, entre els dies 19-23 de setembre de 2016, a l'Edifici Central de la Universitat de Barcelona.

Llicència Creative Commons by-nc-nd
© Unitat de Producció Audiovisual