en directe

Seabird research for conservation: past successes, future prospects. John Croxall

22 setembre, 2016
Anglès
Públic
Número de màster
3450
Icona descarregar Descarregar
Icona notificar Notificar

Originalment les accions de conservació són fetes per persones compromeses en una sola espècie/llocs, i la recerca vinculada van ser limitades. Recentment intervencions de conservació d'aus marines han estat a més gran escala (múltiples espècies i/o llocs), vinculades a la investigació aplicada dirigida (incloent la priorització d'anàlisi i desenvolupament de noves tècniques) i el seguiment i lliurats per la col·laboració entre governs, organitzacions no governamentals, científics i civils la societat.

6ª Conferència Internacional d'Albatros i petrells, entre els dies 19-23 de setembre de 2016, a l'Edifici Central de la Universitat de Barcelona.


Originally conservation actions were by commited individuals on single species/sites and linked research was limited. Recently seabird conservation interventions have been larger-scale (multiple species and/or sites), linked to targeted applied research (including prioritisation analyses and development of new techiniques) and monitoring and delivered by collaborations involving governments, non-governmental organisations, scientists and civil society.

6th International Albatross and Petrel Conference, 19-23th september 2016, at Historic Building of University of Barcelona.

Llicència Creative Commons by-nc-nd
© Unitat de Producció Audiovisual