en directe

New approaches to an old question: exploring the evolutionary history of albatrosses and petrels. Andreanna J. Welch

23 setembre, 2016
Anglès
Públic
Número de màster
3450
Icona descarregar Descarregar
Icona notificar Notificar

Albatrosses and petrels are charismatic species of the open ocean, and their major lineages are characterized by diverse morphologies and ecologies. However, understanding their taxonomy and systematics has been challenging. Hypotheses have been obtained from examination of osteology, fine-scale morphological details, single gene sequences, and even the helical twists of their intestines. These data sets have provided important insights, but unfortunately overall resolution remains poor. Recently developed genomescale sequencing technologies represent a new method that can shed light on the evolutionary relationships of these remarkable birds. 

6th International Albatross and Petrel Conference, 19-23th september 2016, at Historic Building of University of Barcelona.


Albatros i petrells són espècies carismàtiques de l'oceà obert, i els seus principals llinatges es caracteritzen per diverses morfologies i ecologies. No obstant això, la comprensió de la seva taxonomia i sistemàtica ha estat un desafiament. Les hipòtesis s'han obtingut a partir de l'examen dels detalls osteologia, detalls morfològics a escala fina, les seqüències de gens individuals, i fins i tot els girs helicoïdals dels seus intestins. Aquests conjunts de dades han aportat importants coneixements, però per desgràcia la resolució general segueix sent pobre. Tecnologies de seqüenciació de l'escala del genoma recentment desenvolupats representen un nou mètode que pot fer llum sobre les relacions evolutives d'aquestes aus remarcables.

6ª Conferència Internacional d'Albatros i petrells, entre els dies 19-23 de setembre de 2016, a l'Edifici Central de la Universitat de Barcelona.

Llicència Creative Commons by-nc-nd
© Unitat de Producció Audiovisual